จากการที่มีการโฆษณาทางโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คล้ายทิชชู่เปียก ที่อวดอ้างว่าสามารถทำให้ผิวขาวได้ใน 3 นาที โดยนำพรีเซ็นเตอร์มาส่งเสริมการขาย ในลักษณะแสดงการเปรียบเทียบก่อนใช้และหลังใช้ว่าสามารถทำให้สีผิวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ซึ่งภาพโฆษณาดังกล่าวอาจมาจากการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ จนอาจทำให้มีผู้หลงเชื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้น

ในความเป็นจริง… ผลิตภัณฑ์คล้ายทิชชู่เปียก จัดเป็นเครื่องสำอาง มีวัตถุประสงค์ใช้กับผิวกายภายนอกเพื่อความสะอาดและสวยงาม โดยไม่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกาย รวมทั้ง
สารที่ใช้เป็นส่วนผสมเป็นสารที่ใช้ในเครื่องสำอาง แต่การโฆษณามีการกล่าวอ้างโดยแสดงรูปภาพเปรียบเทียบก่อนใช้และหลังใช้ ว่าสามารถทำให้สีผิวมีการเปลี่ยนแปลง หรือทำให้สีผิวขาวขึ้นมากกว่าหรือแตกต่างจากสีผิวเดิมตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นการโฆษณาที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง จนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง

 

โฆษณาทิชชู่เปียก

 

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย ผู้บริโภคควรระมัดระวังในการเลือกซื้อเครื่องสำอาง โดย

1.เลือกซื้อจากร้านที่มีหลักแหล่ง มีใบเสร็จรับเงินให้ ไม่ซื้อเครื่องสำอางจากอินเทอร์เน็ต ตลาดนัด แผงลอยเพราะหากมีปัญหาจากการใช้จะได้สามารถติดตามหาผู้รับผิดชอบได้
2.ดูฉลากที่มีรายละเอียดภาษาไทยครบถ้วน มีเลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลักหรือ 13 หลัก ถึงแม้จะเป็นเครื่องสำอางที่นำเข้ามาจากต่างประเทศก็ต้องมีฉลากภาษาไทย
3.ตรวจสอบเลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลักหรือ 13 หลัก ของเครื่องสำอางทางเว็บไซต์ อย. หรือ ที่ Oryor smart application ว่าตรงกับข้อมูลที่แสดงที่ฉลากไหม
4.ทดสอบการแพ้ก่อนใช้โดยทาที่ท้องแขน 24-48 ชั่วโมงก่อนใช้เครื่องสำอาง

และที่สำคัญ หากผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้เครื่องสำอางหรือต้องการแจ้งเบาะแสเครื่องสำอาง
ผิดกฎหมายสามารถแจ้งมาได้ที่ สายด่วน อย. 1556

เรื่องน่าสนใจ