โครงการ CSR ปีที่ 3 บริษัท โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด “โครงการให้เพื่อให้ต่อ” เพราะการให้เป็นความสุขที่แท้จริง เพื่อให้สังคมไทยมีรอยยิ้มที่สดใสและเป็นสังคมแห่งความสุขที่แท้จริง โครงการ CSR ปีที่ 3 จึงจัดโครงการ “ให้เพื่อให้ต่อ” Give for Given เพื่อผ่าตัดผู้ที่มีความผิดปกติทางร่างกายที่มีความปรารถนาจะทำดีเพื่อสังคม ครอบครัว หรือผู้อื่น 

ฟรีมูลค่า 1 ล้านบาท เพียงท่านส่งรายละเอียดความผิดปกติของร่างกายส่วนที่ต้องการแก้ไข แค่เขียน และ ถ่าย Clip Video บรรยายความปรารถนาที่จะทำความดีเสียสละแก่ผู้อื่นได้อย่างไร ความยาวไม่เกิน 20 บรรทัด และความยาวคลิปไม่เกิน 1 นาที และส่งเข้า Email ของโรงพยาบาล เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าโครงการต่อไป


**ระยะเวลาในการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2560**
กติกา
1. เป็นผู้ที่มีความผิดปกติทางร่างกายแต่กำเนิด เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ หรือ เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น รถชน ไฟไหม้ เป็นต้น และกรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการศัลยกรรมความงาม
2. ไม่มีโรคประจำตัวอื่นๆ
3. อายุเกิน 18 ปี เท่านั้น
4. ถ่ายรูปความผิดปกติ พร้อมใบสมัครมาที่อีเมล์ [email protected]


เรื่องน่าสนใจ