โรงพยาบาล DA โรงพยาบาลศัลยกรรมโครงหน้าอันดับ 1 จากประเทศเกาหลี

โรงพยาบาล DA หาวิธีที่ดีที่สุดที่เหมาะสำหรับคนไข้ในแต่ละเคส โดยให้ความสำคัญในเรื่องของพื้นฐานความงามและมีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไข้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

DA Introduction : ทีมแพทย์ในแต่ละด้าน

โรงพยาบาล DA มีการวินิจฉัยจากทีมแพทย์เฉพาะด้านที่ถูกต้องและแม่นยำ ทำให้การผ่าตัดประสบความสำเร็จและสมบูรณ์แบบ  ทีมแพทย์ทาง DA ประกอบไปด้วยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน โดยมีแพทย์เป็นผู้ทำการวินิจฉัยและลงมือผ่าตัด นอกจากนั้นยังมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละแผนก ตั้งแต่การตรวจร่างกาย ตรวจเลือด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รวมถึงการ x-ray ปอด และ CT Scan เพื่อการผ่าตัดที่ปลอดภัยและได้รับผลที่น่าพึงพอใจมากที่สุด

Organized Joint Treatment System : ระบบการรักษาแบบร่วมมือกันทั้งองค์กร

ด้วยความร่วมมือกันของทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ทำให้ผลการผ่าตัดออกมาถูกต้องและแม่นยำ ระบบการรักษาแบบร่วมมือกันทั้งองค์กรของ DA เป็นการทำงานระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ แบบมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็น ทีมศัลยแพทย์ ทีมทันตกรรม และทีมวิสัญญีแพทย์ ในการผ่าตัดแต่ละครั้งจะมีการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละแผนกจะทำการปรึกษาและวางแผนร่วมกันในกระบวนการผ่าตัด เพื่อผลการผ่าตัดที่สมบูรณ์แบบที่สุด

Equipped with high-tech medical equipment : อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

DA มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครันทันสมัย ใช้ในการตรวจร่างกายของคนไข้อย่างละเอียด เพื่อการผ่าตัดที่ถูกต้องแม่นยำและปลอดภัย  DA มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครันทันสมัยและปลอดภัย เช่น 3D CT รุ่น Vatech PaX i3D Premium รุ่นใหม่ล่าสุด เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ 3 มิติ, ระบบไฟฟ้าสำรอง(ฉุกเฉิน), การผ่าตัดแบบส่องกล้อง เป็นต้น อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยช่วยให้สามารถวิเคราะห์คนไข้ได้อย่างละเอียด เพื่อกระบวนการผ่าตัดที่ถูกต้อง แม่นยำ และปลอดภัย

Professional Anesthesia System : ระบบการวางยาแบบมืออาชีพ (โดยทีมวิสัญญีแพทย์)

วิสัญญีแพทย์จะใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยทำการประเมินสุขภาพร่างกายของคนไข้ พร้อมทั้งทำการจัดเตรียมยาสลบให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย เพื่อความปลอดภัยและการผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  วิสัญญีแพทย์จะคอยดูแลคนไข้ตลอดการผ่าตัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด 

วิสัญญีแพทย์จะอยู่ประจำการที่โรงพยาบาลตลอดเวลา เพื่อจะดูแล และติดตามอาการคนไข้อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดเตรียมยาสลบที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนเพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Anesthesia Specialist Director Hye-Lim Kim วิสัญญีแพทย์ คุณหมอ คิม เฮ ลิม
Anesthesia Specialist Director Sung-Hwan Kim วิสัญญีแพทย์ คุณหมอ คิม ซอง ฮวาน

ISO-9001 Approved Hospital : DA เป็นโรงพยาบาลมาตรฐาน ISO-9001

DA เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการอนุมัติ มาตรฐาน ISO-9001 จาก องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน (ISO-9001 from quality management systems of the International Organization for Standardization)  มาตรฐาน ISO-9001 เป็นการประเมินมาตรฐานของ International Organization for Standardization หรือ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน เป็นการประเมินผลที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ 

DA ได้รับการอนุมัติและรับรองจาก ISO-9001 เนื่องจากการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของการให้คำแนะนำ และการผ่าตัดที่เหมาะสม สำหรับคนไข้ในแต่ละบุคคล, ระบบการดูแลรับผิดชอบต่อคนไข้แบบ 1:1, การระบุชื่อแพทย์ผู้ผ่าตัด รวมทั้งมีระบบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และการบริการที่ดีเยี่ยม 

“เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อผลการผ่าตัดที่ถูกต้องแม่นยำและเป็นที่พึงพอใจของคนไข้”

After Operation Care Program : โปรแกรมการดูแลรักษาหลังการผ่าตัด

DA มีความหลากหลายในระบบการจัดการหลังการผ่าตัด โดยโปรแกรมการดูแลหลังการผ่าตัด จะจัดให้ตามความเหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละบุคคล เพื่อลดระยะเวลาในการพักฟื้นให้สั้นลง 

DA มีความหลากหลายในระบบการจัดการหลังการผ่าตัด อย่างมืออาชีพ โดยจะจัดตามความเหมาะสมสำหรับคนไข้ในแต่ละบุคคล และประเภทของการศัลยกรรม มีโปรแกรมการดูแลหลังการผ่าตัดอย่างใกล้ชิด จะช่วยลดอาการบวมและบรรเทาความเจ็บปวด ทำให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติในระยะเวลาอันสั้น เราให้การบริการดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของคนไข้เป็นหลัก

Long-term lodging service for patients : บริการที่พักระยะยาวสำหรับคนไข้

  • DA มีการบริการช่วยจัดหาที่พัก ที่ใกล้กับโรงพยาบาล สำหรับคนไข้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ หรือในต่างจังหวัด
  • DA มีการบริการช่วยจัดหาที่พัก ที่ใกล้กับโรงพยาบาล สำหรับคนไข้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ หรือในต่างจังหวัด ที่พักระยะยาวมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน อยู่ใกล้กับโรงพยาบาล สามารถเดินทางมารับบริการหลังการผ่าตัดได้อย่างสะดวกสบาย

DA Philosophy ปรัชญาของ DA

Clinic in research เป็นโรงพยาบาลที่ทำการวิจัย ทำการศึกษาและวิจัยอย่างต่อเนื่อง

– คิดค้นการผ่าตัดศัลยกรรมโครงหน้าแบบ Shaping
– ผลงานวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการผ่าตัดแก้ไขศัลยกรรมโครงหน้า
– การศัลยกรรมโหนกแก้มโดยวิธีกรีดหนังศรีษะ (ใช้กระดูกส่วนกะโหลกศรีษะไปซ่อมแซม กรณีที่โหนกแก้มไม่เชื่อมต่อกัน)

โรงพยาบาล DA ทำการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน โดยผ่านกระบวนการผ่าตัดที่ถูกต้องและแม่นยำ ทำให้ผลการผ่าตัดออกมาเป็นที่พึงพอใจ และแพทย์ของโรงพยาบาล DA มีประสบการณ์ในการผ่าตัดเป็นพื้นฐาน ทำการศึกษาและวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยเน้นหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญ  อีกทั้งยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาและการวิจัยเป็นพื้นฐานสำคัญ เพื่อนำไปสู่การคิดค้นและพัฒนาวิธีการรักษาและผ่าตัด ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ

โรงพยาบาล DA เป็นโรงพยาบาลที่เน้นความซื่อสัตย์ ให้ความสำคัญกับคนไข้เป็นอันดับแรก และจะไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัดในส่วนที่ไม่จำเป็น และรับฟังความคิดเห็นของคนไข้ จะไม่ทำให้คนไข้รู้สึกกดดัน โดยการไม่แนะนำการผ่าตัดศัลยกรรมที่คนไข้ไม่ต้องการ ซึ่งบุคลากรของ DA จะดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิด ด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์

1.DA ดูแลคนไข้ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ
2. DA จะไม่แนะนำการผ่าตัดศัลยกรรมที่ไม่จำเป็น และคนไข้ไม่ต้องการ
3. DA จะทำการผ่าตัดโดยผ่านการวินิจฉัยและการวิเคราะห์ที่แม่นยำ เพื่อวางแผนการผ่าตัดที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละบุคคล
4. DA ดูแลรักษาคนไข้ด้วยความเข้าใจในความต้องการของคนไข้

Trustworthy Hospital : DA เป็นโรงพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือ

โรงพยาบาล DA ให้ความใส่ใจต่อคนไข้ จะไม่แนะนำการผ่าตัดศัลยกรรมที่ไม่จำเป็น และจะสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ โดยการดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิดและการทำงานที่เป็นระบบ ทีมแพทย์ของ DA ประกอบไปด้วยแพทย์ ผู้ที่มีประสบการณ์จากการสอนในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยชื่อดัง ซึ่งสามารถทำให้ผลการผ่าตัดออกมาเป็นที่น่าพอใจและมีความปลอดภัยสูง เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ วิสัญญีแพทย์ของ DA จะประจำการอยู่ในโรงพยาบาลตลอดเวลา และจะดูแลตลอดกระบวนการผ่าตัด นอกจากนี้ DA มีอุปกรณ์การผ่าตัดที่ทันสมัยและระบบความปลอดภัยที่ดี เพื่อใช้ในการวินิจฉัยอย่างละเอียด การผ่าตัดที่ปลอดภัยแม่นยำ และได้ผลการผ่าตัดที่น่าพอใจ 

Service-giving hospital : DA เป็นโรงพยาบาลที่มีบริการที่ดี

โรงพยาบาล DA มีปรัชญาทางการแพทย์ ที่ให้ความสำคัญกับคนไข้เป็นหลัก ยินดีให้บริการคนไข้ที่เคยผ่านการทำศัลยกรรมที่ผิดพลาด เราจะนำความฝันและความมั่นใจของคนไข้กลับมาอีกครั้ง และมีทัศนคติที่จะพัฒนาคุณภาพโดยไม่สิ้นสุด ด้วยทักษะการผ่าตัดที่ดีเยี่ยม และจะช่วยเปลี่ยนแปลงใบหน้าของคนไข้ให้ดีขึ้น เพื่อความฝันและความหวังในวันพรุ่งนี้

ความผิดปกติของใบหน้า ผู้ที่มีอาการปากแหว่งเพดานโหว่ หรือใบหน้าไม่ได้สมมาตร ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันลำบาก และยังทำให้สูญเสียความมั่นใจ ดังนั้นการผ่าตัดจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก จำเป็นต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการรักษาผ่าตัดให้ ปัจจุบัน DA ได้เข้าร่วมกับกลุ่มทางแพทย์เพื่อดูแลรักษาเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ หรือใบหน้าที่ผิดรูปตั้งแต่กำเนิด จะช่วยให้เด็กเหล่านี้กลับมามีชีวิตที่เป็นปกติ ด้วยความเชื่อที่ว่า “การทำศัลยกรรมไม่ใช่การรักษาเฉพาะรูปลักษ์ภายนอกแต่เป็นการรักษาสภาพจิตใจด้วย” คนไข้ที่มีความผิดปกติทางใบหน้าได้ผ่านกระบวนการรักษาอย่างเป็นระบบจากผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลศัลยกรรม DA  จึงทำให้พวกเขาพบกับชีวิตใหม่

Oath of DA Plastic Surgery Clinic’s Doctors : คำปฏิญาณของทีมแพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรม DA

เพื่อการผ่าตัดศัลยกรรมที่ปลอดภัยและการฟื้นตัวของคนไข้ แพทย์ทุกท่านของโรงพยาบาลศัลยกรรม DA ขอสัญญาว่า ทีมแพทย์จะรับผิดชอบตลอดกระบวนการผ่าตัดและจะไม่มีการเปลี่ยนมือแพทย์ระหว่างการผ่าตัด อีกทั้งขอประกาศว่า “พวกเราจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ เงื่อนไข ความปลอดภัย และยึดมั่นต่อจรรยาบรรณทางการแพทย์ด้วยความจริงใจ”

คุณมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการเปลี่ยนมือแพทย์ระหว่างการผ่าตัด ที่เกิดขึ้นในคลีนิกและโรงพยาบาลศัลยกรรมบางที่?

การเปลี่ยนมือแพทย์ระหว่างการผ่าตัด กลายเป็นประเด็นเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางการแพทย์ จากการทำศัลยกรรม โดยแพทย์ที่ถูกขนานนามว่า “แพทย์ในเงามืด” พวกเราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์จึงต้องแสดงความรับผิดชอบ ต่อการผ่าตัดศัลยกรรมแบบเปลี่ยนมือแพทย์ในคลีนิกศัลยกรรมบางแห่ง การผ่าตัดศัลยกรรมแบบเปลี่ยนมือแพทย์ต้องถูกกำจัดออกไป โรงพยาบาลศัลยกรรม DA จะปฏิบัติตามข้อกฎหมายทางการแพทย์ โดยการระบุชื่อแพทย์เจ้าของไข้ลงในสัญญาการผ่าตัด และแสดงข้อมูลอย่างละเอียดชัดเจน เช่น ชื่อ ภาพ และใบอนุญาตภายในห้องผ่าตัด เราสัญญาว่า “จะเดินหน้ากำจัดการผ่าตัดศัลยกรรมแบบเปลี่ยนมือแพทย์ต่อไป”

Use of REAL NAME system with NO ‘Shadow Doctor’ : ระบบการระบุชื่อจริงของแพทย์ เพื่อไม่ให้เกิดการสลับแพทย์ระหว่างการผ่าตัด

DA ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับทางการแพทย์(ฉบับปรับปรุง) ในการผ่าตัดศัลยกรรมแต่ละครั้งต้องทำการแสดงชื่อจริงของแพทย์ผู้ผ่าตัด รูปภาพของแพทย์ผู้ผ่าตัด และใบอนุญาต โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกติดตั้งบริเวณหน้าห้องผ่าตัดเพื่อที่จะให้คนไข้ทราบถึงข้อมูลดังกล่าว และทาง DA ไม่เคยทำการว่าจ้างศัลยแพทย์ที่เปลี่ยนมือระหว่างการผ่าตัด และทีมแพทย์ที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติหน้าที่ตลอดกระบวนการผ่าตัดตั้งแต่การให้คำปรึกษา การผ่าตัด ไปจนถึงการดูแลรักษาหลังการผ่าตัด พนักงานทุกคนของโรงพยาบาลศัลยกรรม DA จะดูแลรักษาคนไข้ด้วยความใส่ใจและจริงใจ

Establishing honest consultation and personalized operation system : การให้คำปรึกษาที่จริงใจและมีระบบการวางแผนการผ่าตัดแบบรายบุคคล

เราจะแนะนำเฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อการทำศัลยกรรมหรือการรักษา จะไม่ให้คำปรึกษาที่เกินจริง และเราจะแนะนำการผ่าตัดที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคน โดยการตรวจร่างกายในเบื้องต้นจะเทียบเท่ากับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยชั้นนำ

Faith that puts SAFETY as priority : ยึดมั่นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก

โรงพยาบาลศัลยกรรม DA มีระบบความปลอดภัยที่ครบครันทั้งภายในและนอกห้องผ่าตัด เพื่อการผ่าตัดที่ปลอดภัย ภายในห้องผ่าตัดนั้นเต็มไปด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่จะช่วยให้การผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ในกรณีที่ไฟดับระหว่างการผ่าตัด, เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าสำหรับกรณีฉุกเฉิน, เครื่องอบพลาสมาสำหรับฆ่าเชื้อ โดยใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทำความสะอาดแทนน้ำบริสุทธิ์ และเครื่อง Air Shower ที่บริเวณทางเข้าห้องผ่าตัด เพื่อป้องกันเชื้อโรคอันเกิดจากเชื้อไวรัสหรือฝุ่นละอองที่อาจจะสามารถเข้าในบริเวณห้องผ่าตัดได้ 

นอกจากนี้ ยังมีทีมวิสัญญีแพทย์ประจำการที่โรงพยาบาลตลอดเวลา เราไม่ได้มีทีมวิสัญญีแพทย์ไว้เพื่อวางยาเท่านั้น แต่ยังมีเพื่อตรวจวัดชีพจรคนไข้ วัดความดันเลือด วัดอุณหภูมิร่างกาย และ สัญญาณชีพต่างๆ โดยทีมวิสัญญีแพทย์จะอยู่ตลอดกระบวนการผ่าตัดตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งการผ่าตัดสิ้นสุดลง และจนกว่าคนไข้จะฟื้นตัวจากการวางยา ทาง DA นั้นยังมีระบบความปลอดภัยฉุกเฉิน เช่น ตัวยา Dantrolene ไว้ใช้รักษาในกรณีที่คนไข้มีภาวะอุณหภูมิในร่างกายสูงเกินจนเป็นอันตรายในระหว่างการผ่าตัด ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการวางยาสลบ โดยโอกาสที่สามารถเกิดขึ้นได้มีน้อยมาก แต่หากเกิดขึ้นแล้วสามารถทำให้คนไข้เสียชีวิตได้

Professional and systematic after-care center management : มีระบบการจัดการบริการดูแลรักษาหลังการผ่าตัดอย่างมืออาชีพ

กระบวนการผ่าตัดไม่ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แค่การผ่าตัด ผลการผ่าตัดศัลยกรรมยังขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาหลังการผ่าตัดอีกด้วย โรงพยาบาลศัลยกรรม DA ได้จัดเตรียมทีมงานมืออาชีพและศูนย์ดูแลหลังการผ่าตัดเพื่อช่วยให้คนไข้้ฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย พร้อมทั้งได้รับผลการผ่าตัดที่น่าพึงพอใจที่สุด

Effort of endless studying and research : ความพยายามในการศึกษาและวิจัยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

แนวความคิดของ DA
“จะทำอย่างไรให้ผลการผ่าตัดออกมาประสบผลสำเร็จและเป็นที่น่าพึงพอใจ” พวกเราคิดว่าจิตใจของแพทย์ที่ต้องการดูแลรักษาคนไข้อย่างแท้จริงมาจากการคิดและตั้งคำถามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดว่า “จะทำอย่างไรให้้ผลการผ่าตัดออกมาประสบผลสำเร็จและเป็นที่น่าพึงพอใจ”

โรงพยาบาลศัลยกรรม DA ได้ทำการศึกษาและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ใช่สาระสำคัญในปัจจุบัน แต่การพยายามทำให้ผู้ป่วยพึงพอใจกับผลการผ่าตัดศัลยกรรมโดยเน้นความปลอดภัยเป็นหลักต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญ

 

รางวัลล่าสุด “ศัลยกรรมตาและจมูกอันดับ 1 ปี 2018”

 

SS Agency ศึกษาและค้นหาคุณหมอที่มีความชำนาญโดยแท้จริงไม่อิงกระแส
https://www.facebook.com/ssagencykorea/
Line id : @ssagency , @da_thailand

FB: da plastic surgery thailand
http://bit.ly/FB_DA_TH

IG: daplasticsurgery_th
http://bit.ly/IG_DA_TH

Youtube: da plastic surgery thailand
http://bit.ly/YoutubeDA_TH

Website: da plastic surgery thailand
http://www.daprsth.com

เรื่องน่าสนใจ