เนื้อหาโดย Dodeden.com

ปัจจุบันความเข้าใจในเรื่องสรรพคุณของกลูต้าไธโอนยังคงเป็นปัญหาความเข้าใจผิดอันดับต้นๆ ของผู้ที่ต้องการมีผิวขาว เพราะมีผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่ามีกลูตาไธโอนเป็นจํานวนมาก เราจึงขอไขข้อข้องใจเรื่องคุณสมบัติของกลูต้าไธโอน และผลที่ส่งผลต่อการเกิดโรคและความเสื่อมต่างๆ ของร่างกายให้สาวๆ หนุ่มๆ ได้รู้กันค่ะ

กลูต้าไธโอนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหลักในการทําหน้าที่ป้องกันเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบได้มากที่สุด ทําหน้าที่ในการกําจัดอนุมูลอิสระอันเป็นสารพิษที่ก่อตัวขึ้นในร่างกาย ต้นเหตุความบกพร่องในการทํางานของอวัยวะที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้กลูตาไธโอนยังทําหน้าที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ รวมทั้งทํางานร่วมกับสารต้านอนุมูลบางชนิด ทําให้กลูตาไธโอนถูกขนานนามว่า “เป็นยอดแห่งสารต้านอนุมูลอิสระ” อีกทั้งยังทําหน้าที่ควบคุมและกระตุ้นปฏิกิริยาตอบโต้ที่มีประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกด้วย

กลูตาไธโอนมีความสําคัญต่อการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวและกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคต่างๆ และเซลล์มะเร็ง หากร่างกายมีระดับกลูตาไธโอนที่มากพอ จะช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง สามารถลดโอกาสในการติดเชื้อ ตลอดจนโรคแทรกซ้อนต่างๆ ได้ ซึ่งพบว่าผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างผู้ป่วยโรคเอดส์จะมีระดับกลูตาไธโอนที่ลดต่ำลงมาก


กลูตาไธโอนทําหน้าที่ขจัดสารแปลกปลอมต่างๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย โดยจะจับตัวกับสารปนเปื้อนต่างๆ แล้วเปลี่ยนให้เป็นสารที่ละลายได้ในน้ำเพื่อขจัดออกจากร่างกายทางน้ำดีและปัสสาวะ เพราะฉะนันอวัยวะของร่างกายที่ทําหน้าที่คัดกรองสิ่งแปลกปลอมภายในร่างกายอย่างตับ ไต และปอด จึงเป็นอวัยวะที่มีอัตราในการใช้กลูตาไธโอนมากที่สุด จากผลการวิจัยพบว่าระดับกลูตาไธโอนในร่างกายของคนเราจะลดต่ำลงสัมพันธ์กับช่วงอายุที่มากขึ้น ซึ่งเป็นกลไกลที่ส่งผลต่อความเสื่อมต่างๆ ในร่างกายและการเกิดโรค เนื่องจากการสร้างกลูตาไธโอนที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระของร่างกายลดลง ทําให้ร่างกายไม่สามารถกําจัดสารพิษที่เกิดจากอนุมูลอิสระได้เพียงพอ โดยผู้ที่มีระดับกลูตาไธโอนในปริมาณต่ำจะมีความเสี่ยงและปัญหาสุขภาพมากกว่าผู้ที่มีระดับกลูตาไธโอนในปริมาณสูง

วิธีที่ถูกต้องในการเพิ่มกลูต้าไธโอนให้กับร่างกาย
เนื่องจากกลูตาไธโอนไม่สามารถซึมผ่านเข้าสู่ใ เซลล์ได้โดยตรง จึงจําเป็นต้องถูกสร้างขึ้นเองภายในแต่ละเซลล์ของร่างกายจากส่วนประกอบกรดอะมิโน 3 ชนิด ได้แก่ กลูตา ซีสเตอีน และไกลซีน วิธีที่ดีทีสุดในการเพิ่มกลูตาไธโอนให้ร่างกายคือ การมอบสารตั้งต้นที่สําคัญที่สุดในการสร้างกลูตาไธโอนโดยเฉพาะกรดอะมิโนซีสเตอีนที่พบได้น้อยในอาหารทั่วไป แต่พบได้มากในเวย์โปรตีนไอโซเลตที่คงคุณค่าทางชีวภาพสูง  (undenatured whey protein isolate) ในสัดส่วนสูงกว่าโปรตีนชนิดอื่น ทั้งนี้จะต้องเป็นเวย์โปรตีนที่สกัดด้วยเทคนิคพิเศษที่ผ่านขั้นตอนฆ่าเชื้อด้วยความร้อนต่ำ และใช้วิธีการสกัดที่เน้นถนอมโครงสร้างดังเดิมของโมเลกุลโปรตีน ถึงจะมีประสิทธิภาพในการเพิ่มระดับกลูตาไธโอนภายในเซลล์ของร่างกายได้อย่างแน่นอนและยั่งยืน ซึ่งนอกจากกลูตาไธโอนจะทําหน้าที่หลักในการต้านอนุมูลอิสระ ขจัดสารพิษให้กับร่างกายเเล้ว ยังมีคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์ด้วย เพราะกลูตาไธโอนที่ไปฉีดในผู้ป่วย เช่น โรค พาร์คินสัน โรคเอดส์ โรคมะเร็ง จะสังเกตเห็นว่าผิวพรรณของคนไข้แลดูขาว เปล่งปลั่งขึ้น แต่ทั้งนีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถยืนยันผลลัพท์ที่แน่นอนได้ 

และที่สำคัญ การกินกลูตาไธโอนในรูปแบบวิตามินอัดเม็ดที่หลายๆ คนนิยมนั้น ไม่สามารถเพิ่มระดับกลูต้าไธโอนภายในร่างกายได้นะคะ เนื่องจากมันจะถูกทำลาย ย่อยสลายที่ระบบทางเดินอาหารก่อนที่จะถูกดูดซึมเข้าร่างกายอีกค่ะ !

 

 

เรื่องน่าสนใจ