ไตเสื่อมเรื้อรัง จุดเริ่มต้นของโรคไตระยะสุดท้ายในคนไทย เป็นโรคที่ทำให้การทำงานของไตลดลง ในปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ ซึ่งถ้าถึงระดับ 5 จะเรียกว่าไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย จะต้องเริ่มคิดเรื่องการฟอกไตด้วยวิธีต่างๆ

ไตเสื่อมเรื้อรัง

ไตเสื่อมเรื้อรัง จุดเริ่มต้นของโรคไตระยะสุดท้ายในคนไทย

ไตเสื่อมเรื้อรัง ส่วนใหญ่ก็ยังเกิดจากโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน โดยทั้งสองโรค ทำให้หลอดเลือดฝอยที่ไตมีการเสื่อมและตีบลง ซึ่งนอกจากอาหารการกินแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลได้ เช่น บางคนเป็นจากพันธุกรรม หรือยาบางชนิดทำให้ไตพังได้ เช่น ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs สมุนไพร อาหารเสริมบางชนิด

ไตเสื่อมเรื้อรัง

โรคไตเสื่อมเรื้อรังในคนไทย (chronic kidney disease)

3 อันดับสาเหตุแรกๆ คือ 1. โรคเบาหวาน  2.โรคความดัน  3.นิ่วในไต

ไตเสื่อมเรื้อรัง

โรคไตเสื่อม สามารถป้องกันได้ ด้วยการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรค อย่ากินแป้ง น้ำหวานเยอะ อย่ากินเค็ม ลดหวาน ลดมัน บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ไม่ควรทานบ่อยๆ พยายามอย่าทำข้าวบูด เพราะอาหารเป็นพิษที่รุนแรง สามารถทำให้เกิด Acute kidney injury ได้ ที่สำคัญคือดื่มน้ำให้เพียงพอ ตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ

คนไทยไปตรวจสุขภาพประจำปีได้ มีสิทธิ์ตรวจฟรี มีโปรแกรมเจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ CXR ฟรีตามอายุ ควรเริ่มตรวจที่อายุ 30+ ตรวจเจอเร็วก็รักษาได้เร็ว

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com
สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น ศัลยกรรม webdodeden

 

 

เรื่องน่าสนใจ