ที่มา: dodeden

ท่ามกลางข่าวร้อนระอุในช่วงนี้ แพทย์ทำงานหนัก กับ ปัญหาการขาดแคลนแพทย์  และ ขอเรียกร้องให้บรรจุพยาบาลวิชาชีพ เป็นข้าราชการ จนทำให้บรรดาแพทย์จากกลุ่มต่างๆ เตรียมหารือเพื่อทำให้เป็นกระแสสังคม ยื่นต่อผู้บริหาร สธ. แต่ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้แทนไทย  เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 70 ณ สมาพันธรัฐสวิส และ การเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกคนใหม่ พร้อม กล่าวถ้อยแถลง “การสร้างระบบสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นในยุคของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน”

พร้อมหารือทวิภาคีความร่วมมือด้านสาธารณสุข กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 5 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน การ์ตา ราชอาณาจักรบาห์เรน และสาธารณรัฐฟิจิ

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า  วันนี้  ( 22 พฤษภาคม 2560 )  ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้นำคณะผู้บริหารและผู้แทนประเทศไทย ร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 70 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในระหว่างวันที่ 20 – 26 พฤษภาคม 2560

ซึ่งในปีนี้ประเทศสมาชิกจะร่วมการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกคนใหม่ด้วย ในวันนี้ (22 พฤษภาคม 2560) ประเทศไทยได้รับเกียรติให้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก ภายใต้หัวข้อ “การสร้างระบบสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นในยุคของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Building Better Systems for Health in the Age of Sustainable Development)  ในประเด็นประสบการณ์และมุมมองของประเทศไทยต่อการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นๆ

ทั้งใน และนอกระบบสุขภาพ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  และปาฐกถาประเด็นความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพ ในการประชุมคู่ขนาน เรื่อง การเตรียมพร้อมก้าวสู่วาระการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ( Gearing up Towards Sustainable Health Development by 2030 ) ซึ่งประเทศไทย ร่วมกับประเทศอิหร่าน บังคลาเทศ และเวเนซุเอลาจัดขึ้น

นอกจากนี้ จะร่วมประชุมทวิภาคีหารือความร่วมมือด้านสาธารณสุข กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 5 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน การ์ตา ราชอาณาจักรบาห์เรน และสาธารณรัฐฟิจิ  ร่วมทั้งร่วมกิจกรรมคู่ขนานเรื่องความเป็นหุ้นส่วน – การบรรลุระบบสุขภาพที่เข้มแข็งในทางปฏิบัติที่เป็นจริง  ( Partnership Matters – Achieving Stronger Systems for Health in Practice )

และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านสุขภาพ ระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ค.ศ.2030 ( International Health Partnership for Universal Health Coverage 2030) จัดโดยประเทศเยอรมนี องค์การอนามัยโลก และธนาคารโลก

เรื่องน่าสนใจ