ไวรัสตับอักเสบ กับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตัวเอง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดโรคตับแข็ง และโรคมะเร็งตับ มีผู้ติดเชื้อแบบเรื้อรังทั่วโลกมากกว่า 350 ล้านคน และประเทศไทย ก็เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาค ที่มีความชุกของโรคไวรัสตับอักเสบบีสูง และพบว่าความชุกของประชากรที่เป็นพาหะโรคไวรัสตับอักเสบบีสูงที่สุด เมื่อเทียบกับพาหะของโรคติดเชื้ออื่นๆ ก่อให้เกิดการสูญเสียมากมาย

 

ไวรัสตับอักเสบ
ภาพจาก vaildaily.com

 

ผลที่ตามมาของการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ บี ที่รุนแรง คือ การเกิดโรคตับแข็ง (cirrhosis) และโรคมะเร็งตับ (hepatocellular carcinoma) โดยมักจะเกิดโรคตับแข็งภายในเวลา 10-20 ปี และค่อยๆ กลายเป็นโรคมะเร็งตับ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ระยะเวลาที่ติดเชื้อ อายุของผู้ป่วย สภาวะภูมิคุ้มกัน และยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางพันธุกรรมและถิ่นที่อยู่ของผู้ติดเชื้อด้วย

หากเราติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งตับมากกว่าผู้ที่ไม่ติดเชื้อประมาณ 30-200 เท่า ขึ้นกับปัจจัยอื่นด้วย เช่น เชื้อชาติ เพราะในปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคตับเป็นจำนวนมาก หากไม่รวมมะเร็งตับ ส่วนใหญนั้นเสียชีวิตจากตับแข็ง โรคตับเรื้อรังและภาวะตับวาย เสียเงินในการดูแลรักษาเป็นมูลค่ามากมาย นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากมะเร็งตับ ปีละไม่น้อยกว่า 10,000 ราย และพบว่าร้อยละ 60 มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบบีด้วย

 

ไวรัสตับอักเสบ
ภาพจาก premedinc.com

 

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี
ในสมัยก่อน ได้มีการพัฒนาวัคซีน โดยเตรียมจากเลือดของผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ด้วยการนำมาแยกเอา HBsAg นำมาทำให้บริสุทธิ์ หลังจากนั้นผ่านขบวนการฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีเพื่อทำลายคุณสมบัติในการติดเชื้อของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และเชื้อไวรัสอื่นที่อาจปนเปื้อนมากับเลือด ซึ่งในปัจจุบัน วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี จะนิยมใช้ยีสต์มากกว่า

ส่วนหลักในการให้วัคซีนนั้น จะให้เบื้องต้น 2-3 เข็ม โดยห่างกันครั้งละ 1-2 เดือน และฉีดกระตุ้นอีกใน 6-12 เดือนต่อมา ขึ้นกับว่าจะได้รับก่อนหรือหลังสัมผัสโรค ในกรณีให้วัคซีนก่อนสัมผัสเชื้อ ให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเดือนที่ 1 หรือ 2 และ 6 เดือน และในกรณีให้วัคซีนหลังสัมผัสเชื้อ  ซึ่งต้องการให้เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นเร็ว จะให้เบื้องต้น 3 เข็ม ห่างกันทุก 1 เดือน และฉีดกระตุ้นในเดือนที่ 12 เนื่องจากประสิทธิภาพที่ดี และวัคซีนมีความปลอดภัยสูง ประเทศต่างๆจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จึงให้ฉีดวัคซีนในเด็กแรกเกิดทุกราย ซึ่งได้ผลที่ดีเป็นอย่างมาก 

…………………………………………….

เพราะฉะนั้น ไวรัสตับอักเสบบี เป็นเชื้อที่เราสามารถป้องกันได้ หากดูแลตัวเองให้ดีด้วยการออกกำลังกายและกินอาหารดีๆ ให้ร่างกายแข็งแรง ไปรับวัคซีนเพื่อช่วยป้องกันเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ