ที่มา: voicetv

ครูประจำชั้นเกรด 3 ในสหรัฐฯ คิดค้นวิธีสอนคณิตศาสตร์ให้กับเด็กนักเรียนให้เข้าใจง่าย ด้วยการนำตัวต่อเลโก้มาใช้เป็นอุปกรณ์

966297

อลิเซีย ซิมเมอร์แมน คุณครูประจำชั้นเด็กนักเรียนเกรด 3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐฯ นำตัวต่อเลโก้มาใช้เพื่ออธิบายเรื่องของตัวเลข ในวิชาคณิตศาสตร์ เพราะใครๆก็เล่นตัวต่อเลโก้กันทุกคน ทำให้เด็กนักเรียนในชั้นเรียนเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

966300

966303

966309

966315

เรื่องน่าสนใจ