ที่มา: voicetv

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยสถิติพบประชาชนใช้คอมพิวเตอร์ มือถือ อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น พร้อมเตือนการรับข้อมูลข่าวสารมากเกินไปจะส่งผลต่อสุขภาพ แนะพักผ่อนให้เพียงพอ

398900

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2557 สำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ในประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปประมาณ 62.3 ล้านคน พบว่า มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 23.8 ล้านคนหรือร้อยละ 38.2 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 21.7 ล้านคนหรือร้อยละ 34.9 และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 48.1 ล้านคนหรือร้อยละ 77.2 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ซึ่งการรับข้อมูลที่มากเกินไป จนทำให้ร่างกายเหนื่อยล้า สมองคิดตามทำงานตลอดเวลา เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความเครียด นอนไม่หลับ ส่งผลให้ร่างกายทำงานผิดปกติ เช่น กระเพาะอาหารหลั่งกรดออกมามากขึ้น ทำให้ปวดแสบท้อง หัวใจทำงานหนัก ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เป็นต้น และหากจ้องอยู่กับหน้าจอเป็นเวลานานกว่าสิบชั่วโมงในแต่ละวัน อาจนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพตา ไม่ว่าจะปวดตา ตามัว ตาแห้ง สายตาล้า สายตาสั้น อาจทำให้เกิดต้อกระจกขึ้นได้เร็วขึ้น

ดังนั้น ควรทำกิจกรรมอื่นๆ นอกจากการติดตามข้อมูลข่าวสาร เช่น ออกกำลังกาย เล่นกีฬา ฟังเพลง รับประทานอาหาร พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง ร่างกายผ่อนคลาย จะช่วยให้สมองหลั่งสารเอนดอร์ฟีน ซึ่งเป็นสารแห่งความสุข ขจัดความเครียด ช่วยให้นอนหลับสบาย

เรื่องน่าสนใจ