ที่มา: voicetv

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประเทศไทย มีอัตราเสียชีวิตสูงถึง 6,845 รายต่อปี และทุกปีจะพบผู้ป่วยรายใหม่ 11,496 ราย

926316

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

ในประเทศไทยเราพบว่าโรคนี้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในเพศชายสูงเป็นอันดับที่ 3 เพศหญิงเป็นอันดับที่ 5 พบว่าจะเพิ่มสูงเมื่ออายุมากขึ้น สาเหตุมาจากการกินอาหารที่มีเนื้อสัตว์ไขมันสูง อาหารปิ้ง ย่าง มากกว่าผักผลไม้ และขาดการออกกำลังกาย แต่โดยรวมแล้วเรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เกิดได้อย่างไร

อาการของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

  1. อาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะแรก ๆ จะเริ่มจากติ่ง และแม้เริ่มเป็นมะเร็งแล้วก็ยังไม่มีอาการอยู่พักหนึ่ง
  2. ผู้ป่วยมีอาการเบื่ออาหาร เนื่องจากเซลล์มะเร็งสร้างสารบางชนิดขึ้นมานาน จนน้ำหนักตัวลดลงเรื่อย ๆ
  3. ก้อนเนื้องอกที่โตขึ้น จะทำให้มีเลือดออกในทางเดินอาหารปนมากับอุจจาระ บางครั้งเล็กน้อยจนไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่า ต้องใช้สารเคมีตรวจหาสารในเม็ดเลือดแดงที่ปนมากับอุจจาระ แต่ในบางรายอามีเลือดปนออกมามากๆ ได้
  4. ก้อนเนื้องอกที่โตขึ้นอาจอุดกั้นภายในลำไส้ ทำให้ถ่ายท้องผูก เบ่งลำบากขึ้นเรื่อย ๆ หรือกากอุจจาระที่ท้องผูกนั้นถูกกักเก็บไว้นานจนแบคทีเรียในลำไส้ช่วยย่อยสลาย กลายเป็นท้องเสีย ซึ่งอาจเกิดสลับกันเป็นระยะๆ
  5. หากก้อนเนื้องอกโตขึ้นมาก หรือลุกลามออกนอกผนังลำไส้ อาจทำให้คลำได้ก้อนทางหน้าท้องผู้ป่วย และในระยะสุดท้าย ผู้ป่วยจะมีอาการตามอวัยวะตำแหน่งที่มะเร็งลุกลามไป เช่นช่องท้องเกิดภาวะท้องมาน, ทางเดินปัสสาวะ, ตับโต เป็นดีซ่าน, ปอด หอบหืด หรือไอมีเลือดปนได้

set2_ig_20.

เรื่องน่าสนใจ