เนื้อหาโดย Dodeden.com

ความภาคภูมิใจในตัวเอง คือความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความหมาย รู้สึกพอใจและภูมิใจในตัวเอง ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ทุกคนผู้ที่มีความภาคภูมิใจในตนเองมีความรู้สึกว่าตนเองสามารถจัดการกับภาระหน้าที่และอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาในชีวิตได้ กล้าตัดสินใจ มองโลกในทางบวก และมีความสุขในสิ่งที่เป็น และสิ่งที่มี ในทางตรงข้าม หากใครมีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำ จะมีบุคลิกไม่มั่นใจ ท้อแท้ ขี้กังวล และทํางานการใดๆ สําเร็จได้ยาก พร้อมเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลา 

เราทุกคนสามารถเพิ่มระดับความภาคภูมิใจในตัวเอง โดยการฝึกคิดและปฏิบัติตน หัดมองโลกในแง่บวก ไม่นําตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น เพราะทุกคนมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันออกไป อย่าปฏิเสธคําชมแต่ให้น้อมรับพร้อมตอบขอบคุณอย่างสุภาพ นําตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อ่านหนังสือ ฟังเพลง ดูหนังที่ช่วยสร้าง เสริมกําลังใจ มีเมตตารู้จักให้อภัยตัวเองเมื่อพลั้งพลาด มองความผิดพลาดเป็นบทเรียนในชีวิต ขณะเดียวกันอย่าลืมฉลองความสําเร็จของตัวเองทุกวัน แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ การได้คิดถึงเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นในทุกวันก่อนนอนจะทําให้มีความสุข เเล้วแบ่งปันความสุขโดยการทําเพื่อผู้อื่นทุกๆ วัน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ หรือเรื่องใหญ่ก็ทําให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองขึ้นได้

  • ยอมรับในข้อด้อยและความผิดพลาดของตัวเองแล้วพยายามพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น นั่ง ยืน เดิน พูดให้ดูบุคลิกดี กายจะสั่งจิตให้มีความมั่นใจมากขึ้น ออกกําลังกายอยู่สม่ำเสมอเพื่อให้มีรูปร่างที่สมส่วน สุขภาพดีและช่วยคลาดเครียดได้
  • ห้ามคลุกคลีกับกลุ่มคนที่ช่างตําหนิติเตียน หรือชอบวิพากษ์วิจารณ์ ควรจะหันไปสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนที่ให้กําลังใจและพร้อมสนับสนุนเรา

  • ต้องค้นหาตัวเองและความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองให้เจอ และให้ความรู้สึกและความต้องการนั้นๆ เป็นหลักในการดําเนินชีวิต
  • ต้องมุ่งกระทําสิ่งที่ตนเองชอบจริงๆ การลอกเลียนแบบพฤติกรรมของคนอื่น รังแต่จะฉุดความรู้สึกให้ต่ำต้อยลงไป เมื่อทําสิ่งนั้นๆ ไม่ได้ดีเทียบเท่าคนอื่น
  • ห้ามหมกมุ่นอยู่กับการเปรียบเทียบ ตนเองกับผู้อื่น ดําเนินชีวิตทุกวันอย่าง เต็มที และทําทุกอย่างให้ดีที่สุด

ความภาคภูมิใจในตัวเองคือความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ คงเป็นการดีถ้าคุณสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้ตัวเองและส่งเสริมความภูมิใจของผู้อื่นไปได้พร้อมๆ กัน ด้วยการปฏิบัติต่อกันด้วยความปรารถนาดี

เรื่องน่าสนใจ