ที่มา: voicetv

โปรโมชั่นค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส สำหรับบัตรแรบบิท และบัตรบีทีเอส สมาร์ทพาส ประเภทเติมเงิน จะสิ้นสุดลงในวันที่ 1 มกราคม 2559 ยกเว้นบัตรแรบบิท สำหรับผู้สูงอายุ

539063

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ขอแจ้งให้ทราบว่า โปรโมชั่นค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสสำหรับบัตรแรบบิท และบัตรบีทีเอส สมาร์ทพาส ประเภทเติมเงิน (ซึ่งปัจจุบันมีส่วนลดจากราคาปกติ 1 บาท) จะสิ้นสุดลงในวันที่ 1 มกราคม 2559

และจะเริ่มเก็บค่าโดยสารตามจำนวนสถานีที่เดินทางในเส้นทางสัมปทาน 23.5 กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตไปอ่อนนุชและจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติไปสะพานตากสิน (รวมสถานีส่วนต่อขยายจากสถานีสะพานตากสินถึงวงเวียนใหญ่) ในราคาปกติ 15-42 บาท ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2559 เป็นต้นไป


ยกเว้นบัตรแรบบิท สำหรับผู้สูงอายุ รับส่วนลดตามเงื่อนไขที่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กำหนด

966711

เรื่องน่าสนใจ