“virtual reality” เทคโนโลยีเสมือนจริง ช่วยทำให้ผู้หญิงหันมาสนใจไอที มากขึ้น

จากสถิติแล้วในวงการไอทีปัจจุบันนั้น มีสัดส่วนของผู้หญิง..

แอปเปิ้ลเล็ง ลงทุนด้านพลังงานสะอาดเพิ่มในจีน เลี่ยงปล่อยมลพิษระยะยาว

แอปเปิ้ลเล็งลงทุนด้านพลังงานสะอาดเพิ่มในจีน เลี่ยงปล่อย..

“Removed” ภาพสะท้อนสังคมมนุษย์ยุคดิจิตอล “สังคมก้มหน้า” ชีวิตติดสมาร์ทโฟน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสมัยนี้เป็นยุคดิจิทัล ที่ใครๆก็เข้าถึ..

เรื่องน่าสนใจ