เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เพจ “ศูนย์ข้อมูล COVID-19” สรุปรายงานสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 รวม 12,583 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 11,232 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,177 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 163 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 11 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,365,893 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 16,304 ราย หายป่วยสะสม 1,220,732 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 132,113 ราย เสียชีวิต 132 ราย

 

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ