เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 เพจ “ศูนย์ข้อมูล COVID-19” สรุปรายงานสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 รวม 14,109 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 11,892 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,357 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 854 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 6 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,434,038 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 13,280 ราย หายป่วยสะสม 1,290,101 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 130,128 ราย เสียชีวิต 122 ราย

 

Covid-19

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ