เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564  “ศูนย์ข้อมูล COVID-19” สรุปรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 รวม 15,191 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,647 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,812 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ ที่ต้องขัง 726 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 6 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,339,281 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 18,721 ราย หายป่วยสะสม 1,188,686 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 137,859 ราย

 

Covid-19

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ