เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สรุปรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม2564  รวม 11,754 ราย จำแนกเป็น  ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,998 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,244 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 501 ราย  ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 11 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,586,366 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 12,473 ราย หายป่วยสะสม 1,455,720 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 115,233 ราย  เสียชีวิต 123 ราย

 

Covid-19

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ