เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เพจ “ศูนย์ข้อมูล COVID-19” สรุปรายงานสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 รวม 14,555 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,600 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,156 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ ที่ต้องขัง 790 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 9 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,419,929 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 13,691 ราย หายป่วยสะสม 1,276,821 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 129,421 ราย  เสียชีวิต 171 ราย

 

Covid-19

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ