เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 รวม 16,031 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,436 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 2,955 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 631 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 9 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,309,687 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 15,417 ราย หายป่วยสะสม 1,154,355 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 143,038 ราย เสียชีวิต 220 ราย

 

Covid-19

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ