เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 กำลัง รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 รวม 10,288 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,180 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 969 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 127 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 12 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,543,063 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 12,494 ราย หายป่วยสะสม 1,407,975 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 120,156 ราย เสียชีวิต 101 ราย

 

Covid-19

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ