เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สรุปรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันพุธที่ 28 กันยายน 2564 รวม 10,414 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,044 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,182 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ ที่ต้องขัง 178 ราย  ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 10 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,562,966 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)  หายป่วยกลับบ้าน 11,580 ราย  หายป่วยสะสม 1,432,360 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)  ผู้ป่วยกำลังรักษา 115,423 ราย  เสียชีวิต 122 ราย

 

Covid-19

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ