เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 อัพเดตเกี่ยวกับโควิด-19 ว่า ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 รวม 9,930 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 8,954 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 607 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 362 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 7 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,618,499 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 12,336 ราย หายป่วยสะสม 1,493,077 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 109,748 ราย เสียชีวิต 97 ราย

 

Covid-19

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ