เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 รวม 9,866 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 8,797 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,008 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 45 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 16 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,638,234 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 10,115 ราย หายป่วยสะสม 1,514,344 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 108,022 ราย เสียชีวิต 102 ราย

 

Covid-19

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ