เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 รวม 11,140 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 10,080 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 972 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 72 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 16 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,660,574 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 9,933 ราย หายป่วยสะสม 1,534,364 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 110,113 ราย เสียชีวิต 116 ราย

 

Covid-19

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ