เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 รวม 8,148 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง 7,415 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 113 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 605 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 15 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,922,709 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 8,238 ราย หายป่วยสะสม 1,807,304 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 97,480 ราย เสียชีวิต 80 ราย

 

Covid-19

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ