Eight Plastic Surgery อีกหนึ่ง ร.พ. ศัลยกรรมชื่อดัง ใจกลางกรุงโซลที่ครบวงจรสุดๆ มีคุณหมอคิม ฮันโจ ศัลยแพทย์มากฝีมือ ที่สามารถศัลฯ ออกมาและตรงใจคนไข้สุดๆ ประจำอยู่ที่นี่ด้วย 

Eight Plastic Surgery

 

Eight Plastic Surgery ร.พ. ศัลยกรรมชื่อดัง ใจกลางกรุงโซล

การศัลยกรรมสไตล์เกาหลี กำลังได้รับความนิยมมากในหมู่สาวไทย เพราะให้ความเป็นธรรมชาติ และรับกับรูปหน้าของชาวเอเชียได้เป็นอย่างดี ใครที่มีแพลนอยากทำศัลยกรรมกับหมอชาวเกาหลีแท้ๆ โรงพยาบาลศัลยกรรมเอทเป็นอีกหนึ่งที่ที่ควรลิสต์ไว้เลยค่ะ

Eight Plastic Surgery

ศัลยแพทย์ คิมโจฮัน
ผู้อํานวยการใหญ่ Eight Plastic Surgery

จบการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยยอนเซ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนกศัลยกรรมตกแต่งที่โรงพยาบาล
Severance เป็นศาสตราจารย์แผนกศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาล Severance และยังเป็นศาสตราจารย์รับเชิญแผนกศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาล Severance อีกด้วย

ซึ่งคุณหมอเคยฝึกอบรมด้านศัลยกรรมตกแต่ง จาก NEW YORK MOUNT UNIVERSITY HOSPITAL , TAIWAN CHANG-GUNG UNIVERSITY HOSPITAL  เคยฝึกอบรมด้านศัลยกรรมตกแต่งการผ่าตัดเสริมจมูกที่ UT Southwestern Medical Center ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยฝึกอบรม Dr. Randquist ที่ Victoriakliniken ประเทศสวีเดน และยังเป็นอดีตผู้อํานวยการโรงพยาบาลศัลยกรรม Vine

Eight Plastic Surgery

 • สมาชิกตลอดชีพของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • นักวิชาการสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงามแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งกะโหลกศีรษะและใบหน้าแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งนานาชาติ (IPRAS)
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมมือแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลีใต้

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ Eight
มุ่งมั่นเพื่อให้ผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพึงพอใจที่สุด
ด้วยการศัลยกรรมที่เหมาะกับแต่ละบุคคลแบบ 1:1

ศัลยแพทย์ฮัมกีวอน
ผู้อํานวยการ

 

ศัลยแพทย์พัคชานยอง
ผู้อํานวยการ

 

ศัลยแพทย์ซองกีอุก
ผู้อํานวยการ

 

ศัลยแพทย์คิมจีฮยอน
ผู้อํานวยการ

 

ศัลยแพทย์อีดงอึน
ผู้อํานวยการ

 

ศัลยแพทย์จูโอยอง
ผู้อํานวยการ

 

โดยคุณค่าหลักของ Eight Plastic Surgery คือความจริงใจและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ที่นี่จะไม่มีการแนะนําให้คนไข้ทําศัลยกรรมที่เกินความจําเป็นหรือมากเกินไป เพื่อผลประโยชน์ของโรงพยาบาล เราจะคํานึงถึงความปลอดภัยของคนไข้มาก่อนเป็นอันดับแรก สร้างผลลัพธ์โดยเน้นการสื่อสารกับคนไข้เป็นหลัก และยังเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมที่มุ่งมั่นทําการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจสําหรับคนไข้
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมความงามและเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพอีกด้วย

Eight Plastic Surgery

คุณหมอยังคงทํากิจกรรมวิชาการด้านเทคโนโลยีและความงามอย่างต่อเนื่อง จัดโปรแกรมการศึกษาและการประชุมเป็นประจําโดย
แบ่งตามเคสและสาขาการผ่าตัด ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับซิลิโคนเต้านมและความเข้าใจเกี่ยวกับซิลิโคนแบบต่างๆ รวมไปถึงเขียนบทความทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและความรู้จากประสบการณ์ 20 ปี

Eight Plastic Surgery

ทางโรงพยาบาลได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านศัลยกรรมความงาม
ที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนําเสนอความสําเร็จ
และแบ่งปันการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
มุ่งมั่นศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้น

 

ตอนนี้ที่เกาหลี โรงพยาบาลศัลยกรรมเอท เป็นที่เดียว
ที่ได้สิทธิ์ จาก ดอกเตอร์คีย์ (키닥터) ร่วมกับ บริษัทผู้ผลิตซิริโคนเมนโทร
ให้เป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมแรก ที่ได้รับซิลิโคนตัวใหม่ล่าสุด ของ เมนโทร

Eight Plastic Surgery

 

Eight Plastic Surgery

 • เข้าประชุมอภิปรายการศัลยกรรม เสริมจมูกนานาชาติโซล
  ในหัวข้อ “การเสริมจมูกด้วยกระดูกอ่อน ผนังกั้นโพรงจมูก และ PRP สําหรับจมูกฮัมพ์”
 • การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ
  ของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงามและสมาคมศัลยกรรมตกแต่งประเทศเกาหลีใต้
  ในหัวข้อ “การป้องกันผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับดั้งจมูก เมื่อมีการผ่าตัดเอาฮัมพ์จมูกออก”
 • ประชุมสัมมนาการศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงาม
 • ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติของสมาคมศัลยกรรมตกแต่ง
  และสมาคมตกแต่งกะโหลกศีรษะและใบหน้าประเทศเกาหลีใต้

  ในหัวข้อ “การใช้ประโยชน์จากผนังกั้นโพรงจมูกในการผ่าตัดเสริมจมูกเบื้องต้นสําหรับศัลยแพทย์ตกแต่ง”
 • การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติของสมาคมศัลยกรรมตกแต่ง
  และสมาคมตกแต่งกะโหลกศีรษะและใบหน้า ประเทศเกาหลีใต้

Eight Plastic Surgery

PRS KOREA 2019

 

Mentor Hybrid Webinar

 

Mentor Meet the Experts
With Dr. Charles Randquist


 

ความปลอดภัยของโรงพยาบาลศัลยกรรมเอท

Eight Plastic Surgery

ที่นี่สร้างระบบความปลอดภัยด้วยการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ตามมาตรฐานอย่างเข้มงวด

 

 • ทํานายผลลัพธ์ด้วยการสแกน 3D ทีมีความละเอียดสูง
 • ดูแลความปลอดภัยของการดมยาสลบตั้งแต่ต้นจนจบการผ่าตัด
 • ไม่มีการผ่าตัดแทน ระบบใช้ชื่อจริงในการผ่าตัด
  จัดระบบการทํางานร่วมกันตามความรู้ ความชํานาญของทีมแพทย์
 • มีอุปกรณ์ฉุกเฉินเฉพาะทาง จัดให้มีระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัย
  ที่สามารถรับมือต่อเหตุฉุกเฉินได้ทันที
 • ประสานกับโรงพยาบาล Severance กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • มีการป้องกันการติดเชื้อ โดยการลดระยะเวลาผ่าตัด
 • ควบคุมการติดเชื้ออย่างพิถีพิถันผ่านระบบปลอดเชื้อ
 • มีวิสัญญีแพทย์ประจําอยู่ตลอดเวลา
 • ให้คําปรึกษาและกระบวนการผ่าตัดที่เป็นมาตรฐาน
  ในปัจจุบันอย่างแม่นยําด้วยการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ
 • ดูแลหลังการผ่าตัดด้วย After Care
  จัดโปรแกรมการฟื้นฟูเพื่อผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

 

บรรยากาศภายในโรงพยาบาล

Eight Plastic Surgery

บรรยากาศภายใน ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่
เรียบหรูดูทันสมัย ผสมผสานกับเฉดสีครีม สีขาวและสีเบส

 

Eight Plastic Surgery

ตกแต่งคู่กับไฟลและวัสดุสีเมทัลลิค สะท้อนถึงความหรูหรา

เพิ่มความพรีเมียม สวยสง่าให้กับโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี

Eight Plastic Surgery

ตรวจสุขภาพก่อนผ่าตัด เพื่อการผ่าตัดที่ประสบความสําเร็จ
ที่ Eight Plastic Surgery  เน้นการตกแต่งโดยยึดโทนสีห้องที่ดูสว่าง
ให้ความรู้สึกเรียบง่าย เป็นพื้นหลักของห้อง
เน้นเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์เรียบง่าย ดูทันสมัย

 

Eight Plastic Surgery

ที่ Eight Plastic Surgery  มีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สำหรับเต้านม 3 มิติ
สามารถเห็นภาพเต้านมได้ถึง 3 ระนาบ คือแนวขวาง แนวยาว แนวรัศมีวงกลม
และสร้างภาพ 3 มิติได้ สะดวกในการวินิจฉัยกับคนที่อยากเสริมหน้าอก

 

Eight Plastic Surgery

ศูนย์ผ่าตัดทรวงอกแบบส่วนตัว
ตั้งแต่การให้คําปรึกษา ไปจนถึงการผ่าตัด

 

แผนกผิวหนัง Eight Plastic Surgery
คลินิกความงามที่ให้จะทําให้คุณสวยละมุนขึ้น

 

Eight Plastic Surgery

บรรยากาศอื่นๆ ภายในโรงพยาบาล

Eight Plastic Surgery


Before& After
หน้าอก

 

Before& After
ตาสองชั้น

 

 

Before& After
จมูก

Eight Plastic Surgery

นับว่า Eight Plastic Surgery  เป็นอีกหนึ่ง ร.พ. ศัลยกรรมใจกลางกรุงโซล ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์  มีบริการที่ครบวงจร เพื่อให้การผ่าตัดในแต่ละเคส ประสบความสำเร็จ และให้ผลลัพธ์ที่ตรงใจกับคนไข้มากที่สุด


ที่สุดของ การศัลยกรรม “ครั้งแรกของโลก”

แม่น้ำฮัน จุดศูนย์รวมไลฟ์สไตล์สบายๆ ใจกลางกรุงโซล

Website : Eight Plastic Surgery

Facebook : Eight Plastic Surgery

Instagram : Eight Plastic Surgery

เนื้อหาโดย Dodeden.com
สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น ศัลยกรรม webdodeden

 

 

เรื่องน่าสนใจ