Long Hair Transplantation ปลูกผมทันใจ ไม่ต้องรอให้ยาว! เพราะเค้ามีเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ เมื่อก่อนผู้ที่มีผมบาง ศรีษะล้าน หากอยากกลับมาดูดีเหมือนเดิม นอกจากต้องพึ่งยากิน ยาทา หรือผ่าตัด ทําศัลยกรรม แล้ว ก็ยังไม่สามารถช่วยให้ได้ทรงผมที่สมบูรณ์แบบรวดเร็วทันใจ ต้องให้ระยะเวลาผมปลูกใหม่ยาวขึ้นนานหลายเดือน แต่ด้วยเทคนิคนี้ จะช่วยให้คุณปลูกผมเช้า ได้ผมตอนเย็นยาวขึ้นทันที!!! โอ้! เรื่องจริงไม่ใช่นิยายด้วยนะ

 

Long Hair Transplantation
ภาพจาก hairtransplants-armamed.com

 

Long Hair Transplantation ปลูกผมทันใจ ไม่ต้องรอให้ยาว!

นี่เป็นเทคนิคผ่าตัดปลูกย้ายเส้นผม ที่พัฒนาขึ้นโดยแพทย์ชาวอิตาลี ทําโดยการตัดผมเส้นยาวออกพร้อมหนังศรีษะ แล้วทําการปลูกขึ้นใหม่ ด้วยเครื่องมือเฉพาะที่เรียกว่า Choi Implanter ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของประเทศเกาหลี มีลักษณะคล้ายปากกากด ช่วยนําพาเส้นผมให้เข้าไปปักจมติดอยู่กับหนังศรีษะ โดยไม่ต้องเจาะเปิดผิวก่อน เสียเลือดน้อย สามารถควบคุมการขึ้นของผมเส้นใหม่ได้ง่าย ทํางานได้รวดเร็วมากขึ้น ทั้งยังช่วยให้คนไข้เห็นทรงผมใหม่ได้ทันทีหลังรับการรักษา วิธีการนี้ แพทย์จะแบ่งขั้นตอนการทํางานออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

 

Long Hair Transplantation
ภาพจาก LA Hair Clinic – Los Angeles Hair Transplant Clinic

 

เตรียมคนไข้ก่อนการรักษา
แพทย์จะชักประวัติการรักษา และดูความคาดหวังของคนไข้ ว่าอยากให้ผมที่ปลูกใหม่ ขึ้นในพื้นที่มากน้อยแค่ไหน โดยประเมินจากความจริงว่าเป็นไปได้หรือไม่ การปลูกถ่ายต่อครั้ง สามารถทําได้ประมาณ 1 ใน 3 ของความหนาแน่นของปริมาณแส้นผมเดิม หากคนไข้คาดหวังให้ผมดกหนา ก็จําเป็นต้องมาปลูกซ้ำหลายครั้ง จากนั้นตรวจร่างกาย คํานวณหาจํานวนของเส้นผมที่จะใช้ปลูก ให้สัมพันธ์กันกับพื้นที่ของศรีษะล้าน พร้อมวัดความหนาแน่นของเส้นผมบริเวณท้ายทอยว่า มีมากพอหรือไม่ โดยเริ่มจาก 1,000 เส้น หากศรีษะล้านน้อย เรื่อยไปจนถึง 5,000 เส้นในกรณีที่ศรีษะล้านมากๆ และต้องคํานึงถึง
โรคประจําตัวเดิมของผู้ป่วย ประกอบกับการตรวจเลือดทั่วไป เพื่อดูความแข็งตัวของเลือด ความดันโลหิต และอื่นๆ หากมีข้อห้ามในการผ่าตัด ก็ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีนี้ได้ โดยขั้นตอนนี้ จะใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ก่อนเริ่มการรักษา

 

Long Hair Transplantation
ภาพจาก igethair.com

 

ขั้นตอนผ่าตัดปลูกย้ายเส้นผมด้วย Implanter
ก่อนการผ่าตัด แพทย์จะปะยาชาในบริเวณที่ทําการรักษา เพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวดก่อนฉีดยาชา ซึ่งต้องใช้ปริมาณที่เยอะมาก เพื่อให้ฤทธิ์ไปกดเส้นเลือด จะได้ไม่ออกมากในระหว่างผ่าตัด จากนั้นจะตัดเอาเส้นผมยาวออกมา ที่อยู่ติดกับหนังศรีษะออกเป็นริ้วยาว (Strip) จากบริเวณท้ายทอย แล้วนําไปแบ่งย่อยภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อแยกผมเป็นช่อๆ ละ 1 เส้น(Folicular Unit) โดยไม่ตัดความยาวของเส้นผมเดิมทิ้ง แล้วจึงนําเส้นผมที่แยกเป็นเส้นๆ แล้ว มาร้อยเข้ากับเครื่องมือ Choi Implanter(เหมือนสนด้าย) ซึ่งความพิเศษของอุปกรณ์ชนิดนี้ มีลักษณะคล้ายปากกากด เมื่อร้อยเส้นผมยาวเข้าไปได้แล้ว จะทําการปักดําทีละเส้นเข้าไปยังพื้นที่ศรีษะล้านจนเต็มบริเวณ

 

Long Hair Transplantation
ภาพจาก whatclinic.ie

 

การปลูกผมส่วนใหญ่ จะปลูกลงยังบริเวณที่มีผมเดิมขึ้นเล็กมากหรือผม เส้นอ่อน (Vellus Hair) เส้นผมที่ถูกย้ายมาปลูกในที่ใหม่นี้ จะมีอายุใช้งานยาวนานเหมือนปกติ ด้วยความพิเศษของเครื่องมือชนิดนี้ ที่ทําได้โดยไม่ต้อง เจาะผิวหนัง จึงทําให้เลือดออกน้อย แผลเล็กและสวยเนียน ดูเป็นธรรมชาติ ลักษณะการเรียงตัวของเส้นผมใหม่ จะเป็นไปตามทิศทางของขวัญ และตำแหน่งด้านหน้า จะปลูกเป็นแนวในองศาหนึ่ง ส่วนด้านข้างก็จะเป็นแนวอีกลักษณะ ถือเป็นศิลปะที่แพทย์ต้องสร้างสรรค์ออกมาให้สวยงาม เมื่อเสร็จสิ้นการรักษา แพทย์จะปิดแผลโดยใช้ผ้าพันทับไว้ แล้วปล่อยกลับบ้านโดยไม่ต้องพักฟื้น

การดูแลและติดตามผล
ผลลัพธ์ที่ได้หลังจบการรักษา คนไข้จะได้ผมทรงใหม่ที่ยาวทันที โดยไม่ต้องรอให้ผมขึ้น ซึ่งต้องใช้เวลานานนับเดือน สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยต้องดูแลแผลผ่าตัดอย่างถูกวิธี

••••••••••••••••••

การดูแลหลังการผ่าตัด สามารถสระผมได้อย่างเบามือ หลังพ้นการผ่าตัดไปแล้ว 48 ชั่วโมง รวมถึงการเช็ดและเป่าไดร์ผมให้แห้ง หลีกเลี่ยงการออกกําลังหนัก ๆ เพราะจะทําให้เกิดเหงื่อออกบนหนังศรีษะค่ะ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

 

ป้ายกำกับ: |

เรื่องน่าสนใจ