กำจัดขนด้วย “Gentle Hair Removal”

กำจัดขนด้วย “Gentle Hair Removal” การส่งผ่านพลังงานความร้อน และแสงเลเซอร์ไปที่รากขน ทำให้วงจรการเกิดขน ใหม่ก็จะช้าออกไปเรื่อยๆ เล็กลง สีอ่อนลง และจะค่อยๆ ขึ้นน้อยลง

in ความงาม 22 มีนาคม 2014

เรื่องน่าสนใจ