ยอมไม่ได้ คุณอบุล(นุ่น) ช่วยอัคนี(ป้อง)ให้รอดจากผีตายโหงจะเอาชีวิต

มุ่งมั่นมาปัจจุบันชาติเพื่อหวังจะเอาชีวิตพระอรรค(ป้อง-ณ..

เรื่องน่าสนใจ