คลิปแก้ไขผิวหนังขรุขระจากซิลิโคนเหลวด้วยไขมันตัวเอง โดย นายแพทย์อนันต์ สุวรรณเทวะคุปต์

คลิปแก้ไขผิวหนังขรุขระจากซิลิโคนเหลวด้วยไขมันตัวเอง โดย..

in วิดีโอศัลยกรรม 3 พฤศจิกายน 2014

เรื่องน่าสนใจ