หมอวิศิษฎ์” แพทย์แผนปัจจุบันคนแรก ยกระดับ “แพทย์แผนจีน” ให้ได้มาตรฐาน พร้อมหนุน “หมอจีนที่เชี่ยวชาญ” รักษาคนไข้ได้

หากพูดถึง “แพทย์แผนจีน” เป็นศาสตร์การแพทย์ ที่เห็นผลการรักษาได้รวดเร็วมีผลข้างเคียงน้อย เช่นเดียวกันกับ แพทย์แผนไทย ที่สามารถรักษาโรคได้อย่างกว้างขวาง ดังนั้น หลักการและทฤษฎีการแพทย์แผนจีน จึงได้ถูกบันทึกและพัฒนาสืบต่อมานานกว่า ..

เรื่องน่าสนใจ