โรคลีเจียนแนร์จากแอร์สกปรก

โรคลีเจียนแนร์จากแอร์สกปรก เสี่ยงอันตรายปอดอักเสบรุนแรง

โรคลีเจียนแนร์จากแอร์สกปรก เสี่ยงอันตรายปอดอักเสบรุนแรง ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดเฉียบพลันจากสิ่งแวดล้อม และต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้สูบบุหรี่

แอร์สกปรก

แอร์สกปรก เสี่ยงอันตรายปอดอักเสบรุนแรง และโรคลีเจียนแนร์

แอร์สกปรก เสี่ยงอันตรายปอดอักเสบรุนแรง และโรคลีเจียนแนร์ เพราะแอร์ที่เปิดใช้งานทั้งกลางวันและกลางคืน จะทําให้ตัวแอร์และท่อของแอร์มีความชื้น ซึ่งอาจแฝงไปด้วยเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อรา โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียลิโอเนลลานิวโมฟิวลา เมื่อหายใ..

เรื่องน่าสนใจ