ศัลยแพทย์ตกแต่ง

ศัลยแพทย์ตกแต่ง แตกต่างจากแพทย์ที่ผ่าตัดเพื่อความสวยงาม อย่างไร?

ศัลยแพทย์ตกแต่ง แตกต่างจากแพทย์ที่ผ่าตัดเพื่อความสวยงาม อย่างไร?  เพราะในปัจจุบัน สังคมยังมีความเข้าใจที่ยังคลาดเคลื่อน ระหว่างศัลยแพทย์ตกแต่ง (plastic surgeon) และ แพทย์ที่ผ่าตัดเพื่อความสวยงาม (cosmetic surgeon) อยู่มาก

เรื่องน่าสนใจ