นพ.สุทัศน์ คุณวโรตม์

นพ.สุทัศน์ คุณวโรตม์ โรงพยาบาลยันฮี

นพ.สุทัศน์ คุณวโรตม์ สาขาแพทย์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (ศัลยกรรมตกแต่ง) การศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2533) วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี (พ.ศ. 2537) วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลรามาธิบดี (พ.ศ. 2548) ปร..

นพ. สมศักดิ์ ชุลีวัฒนะพงศ์

นพ. สมศักดิ์ ชุลีวัฒนะพงศ์ โรงพยาบาลยันฮี

นพ. สมศักดิ์ ชุลีวัฒนะพงศ์ สาขาแพทย์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (ศัลยกรรมตกแต่ง) การศึกษา พบ., วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง แพทยสภา ประสบการณ์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย แผนกศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาล ยันฮี..

นพ.วิรัตน์ โอสถาเลิศ

นพ.วิรัตน์ โอสถาเลิศ โรงพยาบาลยันฮี

นพ.วิรัตน์ โอสถาเลิศ สาขาแพทย์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (ศัลยกรรมตกแต่ง) การศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2529) วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2533) วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมตกแต่ง มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2539) ประ..

นพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ

นพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ โรงพยาบาลยันฮี

นพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ สาขาแพทย์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (ศัลยกรรมตกแต่ง) การศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2528) วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (พ.ศ.2534) วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลศิริราช (พ.ศ.2539..

นพ. ปราโมทย์ มนูรังษี

นพ. ปราโมทย์ มนูรังษี โรงพยาบาลยันฮี

นพ. ปราโมทย์ มนูรังษี สาขาแพทย์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (ศัลยกรรมตกแต่ง) การศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2530) วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลศิริราช (พ.ศ. 2536) ประสบการณ์ แผนกทั่วไป โรงพยาบาลแก่งคอย (พ.ศ.2530 – ..

นพ.กิตติชัย สิปิยารักษ์

นพ.กิตติชัย สิปิยารักษ์ โรงพยาบาลยันฮี

นพ.กิตติชัย สิปิยารักษ์ สาขาแพทย์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (ศัลยกรรมตกแต่ง) การศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2533) วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยพระปกเกล้า (พ.ศ. 2537) วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลศิริราช (พ.ศ. 2..

นพ. ธวัชชัย บุญพัฒนพงศ์

นพ. ธวัชชัย บุญพัฒนพงศ์ โรงพยาบาลยันฮี

นพ. ธวัชชัย บุญพัฒนพงศ์ สาขาแพทย์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (ศัลยกรรมตกแต่ง) การศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2535) วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น (พ.ศ. 2539) วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ..

นพ.สุกิจ วรธำรง

นพ.สุกิจ วรธำรง โรงพยาบาลยันฮี

นพ.สุกิจ วรธำรง สาขาแพทย์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (ศัลยกรรมตกแต่ง) การศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช (พ.ศ.2528) หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2534) วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลจุฬาลง..

เคล็ดลับเลือก หมอน

เคล็ดลับเลือก หมอน ที่ใช่ ให้ตรงท่านอนที่ชอบ เพื่อสุขภาพที่ดีในการนอน

เคล็ดลับเลือก หมอน ที่ใช่ ให้ตรงท่านอนที่ชอบ เพื่อสุขภาพที่ดีในการนอน งานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าสุขภาพของคนเรานั้นจะดีได้ ต้องได้รับการนอนหลับพักผ่อนไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมงหรือมากกว่า 1 ใน 3 ของแต่ละวัน แต่จะมีใครรู้บ้างว่าการนอนหลับพักผ่อน..

หมอท๊อป

นายแพทย์ธนวัฒน์ เลิศวนิชกิจกุล (หมอท๊อป) Top up Clinic

ประวัติแพทย์ หมอท๊อป นายแพทย์ธนวัฒน์ เลิศวนิชกิจกุล โดยเว็บโดดเด่นได้จัดทำข้อมูลไว้สำหรับให้ผู้คนได้ทำการคว้าประวัติแพทย์ที่ทำศัลยกรรมในปัจจุบัน ว่าเรียนจบสาขาใด มีประสบการณ์เชียวชาญด้านใดบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลใช้ประกอบการตัดสินใจในการทำศัลยก..

ศัลยแพทย์เกาหลี

ศัลยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงหน้า ศัลยแพทย์โอ ชาง ฮยอน (หมอโอ)

ศัลยแพทย์เกาหลี ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงหน้า ศัลยแพทย์โอ ชาง ฮยอน (หมอโอ) ศัลยแพทย์เกาหลี ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงหน้า ศัลยแพทย์โอ ชาง ฮยอน (หมอโอ) ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงหน้า ศัลยแพทย์โอ ชาง ฮยอน (หมอโอ) ศาสตราจารย์แพทย์, นายแพทย์ใหญ่ประจำรพ..

in Banobagi Hospital / แนะนำแพทย์ / Advertorial / Clinic 3 พฤศจิกายน 2017

เอเพ็กซ์ เมดิคัล เซ็นเตอร์ จัดงานสัมมนาศัลยแพทย์ตกแต่งระดับโลก ครั้งแรกในไทย BEAULI ASIA 2017

เอเพ็กซ์ เมดิคัล เซ็นเตอร์ จัดงานสัมมนาศัลยแพทย์ตกแต่งระดับโลก ครั้งแรกในไทย แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และเทคนิคใหม่ล่าสุดในการย้ายไขมันโมเลกุลขนาดเล็กระดับนาโน การสกัดสเต็มเซลล์จากไขมัน เพื่อเสริมสร้างเติมเต็ม อย่างปลอดภัย และเป็นธรรมชาต..

หมอแม็ค ฟอร์จูนคลินิก

นพ.นฤพล ศาสตรานุรักษ์ (หมอแม็ค ฟอร์จูนคลินิก)

นพ.นฤพล ศาสตรานุรักษ์ (หมอแม็ค ฟอร์จูนคลินิก) นพ.นฤพล ศาสตรานุรักษ์ (หมอแม็ค ฟอร์จูนคลินิก) แพทย์รุ่นใหม่ประจำ Fortune Clinic อีกหนึ่งแพทย์ที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกๆ คนได้รู้จักประวัติของคุณหมอกัน นพ.นฤพล ศาสตรานุรักษ์ (Naruphon Sastranuruk, M..

in แนะนำแพทย์ / Advertorial / Fortune Clinic 25 กันยายน 2017
หมอนิจ ฟอร์จูนคลินิก

พญ. ธิตินิจ สุนทรเวสน์ (หมอนิจ ฟอร์จูนคลินิก)

พญ. ธิตินิจ สุนทรเวสน์ (หมอนิจ ฟอร์จูนคลินิก) พญ. ธิตินิจ สุนทรเวสน์  (หมอนิจ) แพทย์หญิงประจำ Fortune Clinic อีกหนึ่งแพทย์หญิงที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกๆ คนได้รู้จักประวัติของคุณหมอกัน พญ. ธิตินิจ สุนทรเวสน์ ( Thitinij Soontornwesn, MD)  การศึก..

in แนะนำแพทย์ / Advertorial / Fortune Clinic 25 กันยายน 2017
หมอหวาน ฟอร์จูนคลินิก

หมอหวาน ฟอร์จูนคลินิก มาทำความรู้จักแพทย์หนุ่มอีกหนึ่งในลูกศิษย์ หมอเฉลิม

หมอหวาน ฟอร์จูนคลินิก มาทำความรู้จักแพทย์หนุ่มอีกหนึ่งในลูกศิษย์ หมอเฉลิม หมอหวาน ฟอร์จูนคลินิก หรือ นพ.กฤษฎา โกวิทวิบูล เป็นศัลยแพทย์มากความสามารถที่ช่วยเนรมิตให้ใครต่อใครหลายคน ดูดี ดูสวยขึ้นมานักต่อนักแล้ว หลายๆ คนคงได้ยินชื่อเสียงและเคย..

ราคาศัลยกรรมดูดไขมันลดสัดส่วน โดยทีมศัลยแพทย์ตกแต่ง ณรวีคลินิก 

┏━━━━┓ ❥ ดูดไขมัน💪 ┗━━━━┛ กดลิ้งค์ คลิ้กที่ >> http://bit.ly/Naravee-LineOfficial ดูดไขมัน ลดสัดส่วน กับโดยทีมศัลยแพทย์ตกแต่ง ณรวีคลินิก ☑ดูดไขมันคาง ราคาเริ่มต้นที่ 25,000 บาท ☑ดูดไขมันต้นแขน2ข้าง ราคาเริ่มต้นที่ 25,000บาท ☑ด..

สาวฟ้องศัลยแพทย์เรียกครึ่งล้าน ! หลังศัลยกรรมเสริมหน้าอก แต่ผลออกมานมข้างขวา ใหญ่กว่าซ้าย

เว็บไซต์ ไลฟ์ และ รีดัส ของรัสเซียรายงานว่า น.ส.แองเจลิกา ( สงวนนามสกุล ) อายุ 26 ปี ยื่นฟ้องคลินิกศัลยกรรมพลาสติกที่นครเซนปีเตอร์สเบิร์ก หลังจากผ่าตัดซิลิโคนเสริมขนาดหน้าอก แต่หน้าอกข้างขวาใหญ่กว่าข้างซ้าย น.ส.แองเจลิกาเข้ารับการผ่าตัดเมื่..

รวบหนุ่มแสบแอบอ้างตัวเป็น “ศัลยแพทย์ “ล่อลวงหญิงสาวไปมีเซ็กซ์ แถมข่มขู่แบล็กเมล์

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เว็บไซต์ดิอินดิเพนเดนท์ รายงานว่า ชายหนุ่มวัย 38 ปี ถูกศาลพิพากษาจำคุกเป็นเวลา 8 ปีครึ่ง ด้วยข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ ฉ้อโกง ถ้ำมอง และข่มขู่ โดยมีหญิงสาวหลายรายตกเป็นเหยื่อ ชายคนดังกล่าวมีชื่อว่า ฟาร์ฮาน มีร์ซา ป..

in ข่าวเด่น 28 พฤศจิกายน 2016

แพทย์ระบุ “ดั้งจมูกแตกหรือหัก” ให้รีบพบแพทย์ด่วนกระดูกผิดรูปไม่ว่าเกิดจากกรณีอะไร เพราะอาจรุนแรงถึงขั้นกระทบต่อสมอง!

สมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งอาเซียน ระบุไม่ว่าจมูกแตกหรือจมูกหักจากสาเหตุอะไร ต้องรีบพบแพทย์ด่วนก่อนกระดูกผิดรูป หรืออาจรุนแรงถึงขั้นกระทบต่อสมอง จากข่าวดังกระฉ่อนโลกโซเซียล คลิปพิธีกรหนุ่มฉุดกระชากคู่กรณี พร้อมประเคนหมัดใส่หน้า จนเป็นเหตุ..

ประกันภัยแบบใหม่ รองรับหมอศัลยกรรม ชดใช้ค่าเสียหายเมื่อถูกฟ้อง

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.เตรียมให้มีการทำประกันภัยสำหรับศัลยแพทย์ หรือหมอผ่าตัดโดยตรง เพื่อให้ความคุ้มครองจ่ายค่าเสียหายจากการฟ้องร้องแทนหมอ หากถูกพิสูจน์ว่าหมอเป..

in ข่าวเด่น 2 พฤษภาคม 2016

โบว์ นางสาวถิ่นไทยงาม เผยเคล็ดลับก่อนตัดสินใจเสริมอึ๋ม

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง หนุ่มสาวยุคใหม่จึงพุ่งเข้าหาการทำศัลยกรรมกันมากขึ้น และเพื่อไม่ให้เสียใจภายหลัง รุ่นพี่ในวงการ อย่าง โบว์–ชรัชดา พิทักษ์บุตร นางสาวถิ่นไทยงาม 2559 ได้แนะนำว่า โบว์มีความคิดที่จะเสริมหน้าอกมานานแล้ว เพราะอยาก..

นพ. วลพ ศุภวณิช (หมอเชี้ยว)

นพ. วลพ ศุภวณิช (หมอเชี้ยว) แพทย์ผู้รังสรรค์ความงาม นพ. วลพ ศุภวณิช (หมอเชี้ยว) เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา และการทำ Vaser Lipo Selection ปรับแต่งทรวงอก การศัลยกรรมยกคิ้ว อีกทั้งยังเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใน “Masterpie..

สิ่งที่ควรรู้ก่อนการทำศัลยกรรม โดย หมอศรัณย์

สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจทำศัลยกรรมตกแต่ง เพื่อให้แน่ใจทุกครั้งเวลาที่คุณตัดสินใจแล้วว่าจะทำการทำ ศัลยกรรม ไม่ว่าจะส่วนใดก็ตาม ต้องมีสิ่งที่ทุกคนควรจะ คำนึงถึงไว้ครับ นอกจากราคาแล้วสิ่งที่คุณต้องการจะทำ คุณสมบัติของศัลยแพทย์ เป็นสิ่งที่คุณจ..

ยิ่งใหญ่!!เชิญแพทย์ร่วมงาน ประชุมแพทย์ด้านศัลยกรรมความงาม”Pan Asia 2015″ ระดับนานาชาติ

สมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการแพทย์ด้านศัลยกรรมความงามระดับนานาชาติ  “Pan Asia 2015” อย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย

หมอชลธิศ แพทย์ศัลยกรรม

หมอชลธิศ แพทย์ศัลยกรรม ชื่อดัง เล่าสะท้อนพฤติกรรมคนทำศัลยกรรมยุค 2015

หมอชลธิศ แพทย์ศัลยกรรม ชื่อดัง เล่าสะท้อนพฤติกรรมคนทำศัลยกรรมยุค 2015 หมอชลธิศ แพทย์ศัลยกรรม ชื่อดัง เผยศัลยกรรมความงาม ยังคงเป็นเทรนด์ฮอตฮิต ที่แรงต่อเนื่องไม่มีวันหยุด โดยเฉพาะในโลกออนไลน์เรื่องของศัลยกรรมทุกจุด บนร่างกาย กระหน่ำโปรโมตกัน..

ศัลยแพทย์ให้คนไข้ร้องเพลงโอเปรา ระหว่างผ่าตัดเนื้องอกในสมอง

ศัลยแพทย์ให้คนไข้ร้องเพลงโอเปราระหว่างทำการผ่าตัดนำเนื้องอกออกจากสมอง เพื่อตรวจเช็กว่าแพทย์ไม่ได้รบกวนส่วนสำคัญและไม่ทำลายความสามารถของคนไข้

แพทย์มะกันปลื้ม! ปลูกถ่ายมือทั้ง 2 ข้างให้กับหนูน้อยวัย 8 ขวบสำเร็จ

แพทย์ในสหรัฐฯ ผ่าตัดปลูกถ่ายมือทั้ง 2 ข้างให้กับหนูน้อยวัย 8 ขวบ ซึ่งผลการผ่าตัดประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

in วาไรตี้ / ไลฟ์สไตล์ 29 กรกฎาคม 2015

โรงพยาบาลญี่ปุ่นใช้วิธีคัด “ศัลยแพทย์” ด้วยการให้ใช้อุปกรณ์แพทย์ “พับกระดาษจิ๋ว”

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า โรงพยาบาลคุราชิกิ เซ็นทรัล ฮอสปิตอล ประเทศญี่ปุ่น มีกรรมวิธีคัดกรองนักศึกษาแพทย์ ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร เพราะอาชีพแพทย์เป็นอาชีพขั้นสูง และมีการแข่งขันกันมาก ตั้งแต่การสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่ศาสตร์การแพทย์ขั้นสู..

in วาไรตี้ / ไลฟ์สไตล์ 23 กรกฎาคม 2015

ศัลยแพทย์เสริมอก ประชุมหาข้อสรุป รูปแบบเต้ามาตรฐานไม่ได้

ที่ประชุมศัลยแพทย์เสริมสวยระหว่างประเทศ ต่างก็พบกับความงงงัน ตั้งแต่เริ่มประชุม เมื่อแต่ละคนต่างก็พบว่า ยังไม่มีรูปทรงสัณฐานหรือขนาดและรูปร่างของเต้านม ตลอดจนวงดำรอบหัวนม ที่ถือกันเป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของทั่วไปเลย

ศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร รักษาร่วมกับทันตกรรม ทำให้โครงสร้างหน้าเปลี่ยนไปมาก

เรียบเรียงข่าวโดย โดดเด่นดอทคอม ภาพประกอบจาก  SDC1st dentist ในแวดวงการทำศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรนั้น บรรดาแพทย์จะทราบกันดีว่าหลังจากผ่าตัดขากรรไกรแล้วจะทำให้โครงสร้างหน้าเปลี่ยนไปอย่างมาก   รวมทั้งปัจจุบันก็มีการทำเพื่อแก้ไขเรื่องความสว..

เพอร์เฟคท์! ศัลยแพทย์ยก ซูโฮ-ยุนอา ใบหน้าสัดส่วนทองคำ

ทางช่อง Mnet สัมภาษณ์พิเศษศัลยแพทย์ดังในประเทศเกาหลีใต้ โดยได้มีการลงความเห็นและคัดเลือกเหล่าไอดอลที่มีใบหน้างดงามเพอร์เฟ็ค ซึ่งคราวนี้ ฝ่ายชายที่ติดโผเข้ามาก็ได้แก่ นิชคุณ (2PM), ท็อป (BIGBANG), มินโฮ (SHINee), ดงแฮ (Super Junior), ซูโฮ (E..

ชวนศัลยแพทย์ เพิ่มทักษะศัลยกรรม

ในโอกาสนี้สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย จึงอยากเชิญชวนศัลยแพทย์ตกแต่งชาวไทยที่สนใจด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวยมาร่วมเรียนรู้วิชาการร่วมกัน ซึ่งถือเป็นโอกาสดีในการเปิดกว้างให้แพทย์จากหลายสมาคม

หญิงใจบุญช่วยเด็กหน้าพิการหาศัลยแพทย์มือดี หลังชาวเน็ตแชร์ลงโซเชียล

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ยาห์ย่า หนูน้อย 3 ขวบเกิดมาใบหน้ายับเยิน เตรียมรับการผ่าตัดครั้งแรกสิ้นปีนี้ หลังเรื่องราวของเขาถูกแชร์ผ่านเฟซบุ๊กจนมีคนใจบุญเสนอความช่วยเหลือให้ชนิดข้ามโลก โดยทางเว็บไซต์โมรอคโคเวิล์ด รายงานว่า ยาห์ย่า เด็กชายจ..

ตอกย้ำฝีมือแพทย์ไทย ศัลยกรรมไกลสุดในเอเชีย ด้วยรางวัล “อิกโนเบล”

ตอกย้ำฝีมือแพทย์ไทย ศัลยกรรมไกลสุดในเอเชีย ด้วยรางวัล “อิกโนเบล”   นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าฯชี้รางวัล“อิกโนเบล”การันตีฝีมือแพทย์ไทยก้าวไกลศัลยกรรมที่สุดในเอเชีย

in ข่าวศัลยกรรม 18 กันยายน 2013

เปิดใจศัลยแพทย์รุ่นเก๋า “หมอเทพ” มือผ่าคิวแน่น ไม่แพงแต่เป๊ะ !

เปิดใจศัลยแพทย์รุ่นเก๋า “หมอเทพ” มือผ่าคิวแน่น ไม่แพงแต่เป๊ะ ! “พวกหมอด้วยกันเกลียดผมเยอะ.. ผมไม่ได้เป็นคนเลว ผมยืนยันเลยนะ” เจ้าของเสียงพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบแบบไม่ได้ระเบิดอารมณ์

เสริมจมูก

อย่าเข้าใจผิด คิดว่าหมอจะเสริมจมูกได้ตามแบบเป๊ะๆ

อย่าเข้าใจผิด คิดว่าหมอจะเสริมจมูกได้ตามแบบเป๊ะๆ หลายๆคนที่ต้องการทำศัลยกรรม เสริมจมูก ต้องมีความคาดหวังอยู่แล้วเป็นธรรมดา ที่ต้องการศัลยกรรมแล้วมีจมูกที่สวยงาม ตามแบบที่อยากได้ แบบเป๊ะๆ ในปัจจุบันการที่ไปพบหมอศัลยกรรมตกแต่ง

เรื่องน่าสนใจ