Mini IPL Extra เลเซอร์ง่ายๆ ทำได้ที่บ้าน

สมัยที่ผู้เขียนเคยไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ ได้มีโอกาสพบเห็น บ้านของชาวอเมริกัน หลายๆบ้าน มีเครื่องเลเซอร์ ส่วนตัวอยู่ที่บ้าน! โดยตัวเครื่องเลเซอร์ของพี่แก ก็เป็นเครื่องเล็กๆ น่าตาดูทันสมัย

เรื่องน่าสนใจ