กรมวิทย์ฯ ยืนยัน โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 การแพร่เชื้อ และความสามารถในการหลบภูมิคุ้มกัน ยังไม่พบความแตกต่างจากสายพันธุ์ BA.1

กรมวิทย์ฯ ยืนยัน โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 การแพร่เชื้อ และความสามารถในการหลบภูมิคุ้มกัน ยังไม่พบความแตกต่างจากสายพันธุ์ BA.1

กรมวิทย์ฯ เผยการติดเชื้อโควิดในประเทศ พบเป็นสายพันธุ์โอมิครอน ร้อยละ 80 ย้ำ ATK ตรวจแยกสายพันธุ์ไม่ได้

กรมวิทย์ฯ เผยการติดเชื้อโควิดในประเทศ พบเป็นสายพันธุ์โอมิครอน ร้อยละ 80 ย้ำ ATK ตรวจแยกสายพันธุ์ไม่ได้

“หญิง รฐา” โพสต์แจ้งติดเชื้อ Covid-19 ไปอีกราย เผยติดมาจากกองละคร มีอาการเจ็บคอ และปวดศีรษะ

“หญิง รฐา” โพสต์แจ้งติดเชื้อ Covid-19 ไปอีกราย เผยติดมาจากกองละคร มีอาการเจ็บคอ และปวดศีรษะ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ย้ำกลับถึงบ้านดูแลความสะอาดร่างกาย เพื่อห่างไกลจากเชื้อโรค “Covid-19”

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ย้ำกลับถึงบ้านดูแลความสะอาดร่างกาย เพื่อห่างไกลจากเชื้อโรค “Covid-19”

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 9 พฤศจิกายน 2564 ยอดค่อยๆ ลด ติดเชื้อใหม่วันนี้ 6,904 ราย เสียชีวิต 61 ราย

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 9 พฤศจิกายน 2564 ยอดค่อยๆ ลด ติดเชื้อใหม่วันนี้ 6,904 ราย เสียชีวิต 61 ราย

in Hot Issue / ข่าวเด่น 9 พฤศจิกายน 2021

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 8 พฤศจิกายน 2564 ติดเชื้อรายใหม่ 7,592 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 39 ราย

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 8 พฤศจิกายน 2564 ติดเชื้อรายใหม่ 7,592 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 39 ราย

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 5 พฤศจิกายน 2564 ยังหนัก ติดเชื้อรายใหม่ 8,148 ราย เสียชีวิตอีก 80 ราย

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 5 พฤศจิกายน 2564 ยังหนัก ติดเชื้อรายใหม่ 8,148 ราย เสียชีวิตอีก 80 ราย

in Hot Issue / ข่าวเด่น 5 พฤศจิกายน 2021

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 2 พฤศจิกายน 2564 ติดเชื้อรายใหม่ 7,574 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 78 ราย

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 2 พฤศจิกายน 2564 ติดเชื้อรายใหม่ 7,574 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 78 ราย

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 14 ตุลาคม 2564 กลับมาหนัก ติดเชื้อรายใหม่ 11,276 ราย เสียชีวิตอีก 112 ราย

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 14 ตุลาคม 2564 กลับมาหนัก ติดเชื้อรายใหม่ 11,276 ราย เสียชีวิตอีก 112 ราย

in Hot Issue / ข่าวเด่น 14 ตุลาคม 2021

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 11 ตุลาคม 2564 ยังน่าเป็นห่วง ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 10,035 ราย เสียชีวิต 60 ราย

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 11 ตุลาคม 2564 ยังน่าเป็นห่วง ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 10,035 ราย เสียชีวิต 60 ราย

in Hot Issue / ข่าวเด่น 11 ตุลาคม 2021

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 7 ตุลาคม 2564 กลับมาหนัก ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 11,200 ราย เสียชีวิตอีก 113 ราย

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 7 ตุลาคม 2564 กลับมาหนัก ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 11,200 ราย เสียชีวิตอีก 113 ราย

in Hot Issue / ข่าวเด่น 7 ตุลาคม 2021

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 6 ตุลาคม 2564 ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 9,866 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 102 ราย

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 6 ตุลาคม 2564 ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 9,866 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 102 ราย

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 5 ตุลาคม 2564 ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 9,869 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 92 ราย

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 5 ตุลาคม 2564 ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 9,869 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 92 ราย

in Hot Issue / ข่าวเด่น 5 ตุลาคม 2021

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 3 ตุลาคม 2564 ติดเชื้อเพิ่ม 10,828 ราย เสียชีวิตอีก 77 ราย หายป่วยกลับบ้าน 11,894 ราย

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 3 ตุลาคม 2564 ติดเชื้อเพิ่ม 10,828 ราย เสียชีวิตอีก 77 ราย หายป่วยกลับบ้าน 11,894 ราย

in Hot Issue / ข่าวเด่น 3 ตุลาคม 2021

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 1 ตุลาคม 2564 ยังหลักหมื่น ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 11,754 ราย เสียชีวิต 123 ราย

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 1 ตุลาคม 2564 ยังหลักหมื่น ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 11,754 ราย เสียชีวิต 123 ราย

in Hot Issue / ข่าวเด่น 1 ตุลาคม 2021

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 30 กันยายน 2564 ยอดยังน่าเป็นห่วง ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 11,646 ราย เสียชีวิต 107 ราย

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 30 กันยายน 2564 ยอดยังน่าเป็นห่วง ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 11,646 ราย เสียชีวิต 107 ราย

in Hot Issue / ข่าวเด่น 30 กันยายน 2021

“Covid-19” ในไทยวันนี้ยอดกลับมาทะลุหมื่น ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 10,414 ราย เสียชีวิต 122 ราย

“Covid-19” ในไทยวันนี้ยอดกลับมาทะลุหมื่น ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 10,414 ราย เสียชีวิต 122 ราย

in Hot Issue / ข่าวเด่น 29 กันยายน 2021

“Covid-19” ในไทยวันนี้ยอดลดลงไม่ถึงหมื่น ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 9,489 ราย เสียชีวิต 129 ราย

“Covid-19” ในไทยวันนี้ยอดลดลงไม่ถึงหมื่น ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 9,489 ราย เสียชีวิต 129 ราย

in Hot Issue / ข่าวเด่น 28 กันยายน 2021

“Covid-19” ในไทยวันนี้ ยอดค่อยๆ ลดลง ติดเชื้อรายใหม่ 11,975 ราย เสียชีวิต 127 ราย

“Covid-19” ในไทยวันนี้ ยอดค่อยๆ ลดลง ติดเชื้อรายใหม่ 11,975 ราย เสียชีวิต 127 ราย

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 20 กันยายน 2564 ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 12,709 ราย เสียชีวิตอีก 106 ราย หายป่วยกลับบ้าน 11,125 ราย

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 20 กันยายน 2564 ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 12,709 ราย เสียชีวิตอีก 106 ราย หายป่วยกลับบ้าน 11,125 ราย

in Hot Issue / ข่าวเด่น 20 กันยายน 2021

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 15 กันยายน 2564 ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 13,798 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 144 ราย

“Covid-19” ในไทยวันนี้ 15 กันยายน 2564 ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 13,798 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 144 ราย

in Hot Issue / ข่าวเด่น 15 กันยายน 2021

เรื่องน่าสนใจ