หมอเฉลิม

นพ. เฉลิม สุพักตร์มนตรี (ฟอร์จูน คลินิก)

นพ.เฉลิม  สุพักตร์มนตรี นพ.เฉลิม สุพักตร์มนตรี ผู้ก่อตั้ง Fortune Clinic “ฟอร์จูนคลินิก” คลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ฟอร์จูนคลินิก เปิดทำการตั้งแต่ปีพ…

in แนะนำแพทย์ 1 กันยายน 2012
หมอกมล

น.พ. กมล วัฒนไกร (ยูเนียนมอลล์)

น.อ. น.พ. กมล  วัฒนไกร การศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล    พ.ศ. 2523 วุฒิบัตรความรู้ความชำนาญศัลยศาสตร์ตกแต่ง( แพทยสภา)   พ.ศ  2528

in แนะนำแพทย์ 1 กันยายน 2012

นพ.ศรัณย์ วรรณจำรัส (ศรัณย์คลินิก อินทามาระ43)

นพ.ศรัณย์ วรรณจำรัส ว.ว.ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง อนุมัติบัตร ศัลยกรรมตกแต่ง เลขที่ 15473 เมื่อพูดถึงการเสริมจมูกหรือการทำศัลยกรรมจมูกนั้น ทุกคนย่อมต้องนึงถึงคุณหมอศรัณย์เป็นอันแรกๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการบอกต่อของลูกค้าที่เคยให้คุณหมอทำการ..

in แนะนำแพทย์ / Advertorial / Saran Clinic 28 สิงหาคม 2012

นพ. อภิชาญ พงศ์พัฒนานุรักษ์

  EDUCATION : 2535-2541 – แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล (เกียรตินิยมอันดับ 2) 2541-2545 – ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545-2547 – ศัลยศาสตร์ตกแต่ง ศิริราชพยาบาล 2547-2549 – ปริญญาโท (การบริหารจัดการ เอกการเงิน)บริหารธุรกิจ สถาบันบั..

in แนะนำแพทย์ 28 สิงหาคม 2012

หมอมนัส แห่งเมโกะ แนะผู้อยากทำศัลยกรรม

หมอมนัส แห่งเมโกะ แนะผู้อยากทำศัลยกรรม คุณ หมอมนัส ฉายาวิจิตรศิลป์ ในขณะที่การทำศัลยกรรมรุดหน้าไปเรื่อยๆ อายุของผู้มาทำศัลยกรรมยิ่งลดลง เห็นได้จากลูกค้าของคลินิกต่างๆ

เรื่องน่าสนใจ