“จ๊ะ นงผณี” ตอบชัด “ใบเตย” ไม่เคยชวนลงทุน Forex-3D แต่เป็นสาวอีกคน เผยทุกวันนี้ยังไม่ได้เงิน 20 ล้านคืน

“จ๊ะ นงผณี” ตอบชัด “ใบเตย” ไม่เคยชวนลงทุน Forex-3D แต่เป็นสาวอีกคน เผยทุกวันนี้ยังไม่ได้เงิน 20 ล้านคืน

เรื่องน่าสนใจ