การประปาฯ ประกาศ “น้ำประปา” ราชบุรีสะอาดสามารถดื่มได้ ตามมาตรฐานการอนามัยโลก

การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ที่อำเภ..

เรื่องน่าสนใจ