ที่มา: tnnthailand

กรมอนามัยเผยคนไทยกินน้ำตาลเฉลี่ยคนละ104กรัม/วัน สูงกว่าWHOแนะนำเกือบ3เท่าตัว

03603c

วันนี้ (4 พ.ย. 58) ทต.สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า น้ำตาลเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของมนุษย์ เพราะร่างกายต้องการน้ำตาลกลูโคสส่งพลังงานไปเลี้ยงสมองและอวัยวะต่างๆ ปกติเราจะได้รับพลังงานน้ำตาลจากอาหาร ทั้งจากข้าว ผลไม้ รวมทั้งน้ำตาลที่ผู้ประกอบอาหารปรุงหรือเติมลงในอาหาร การได้รับน้ำตาลจากธรรมชาติไม่เป็นอันตรายนัก เพราะมีปริมาณน้อย แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ น้ำตาลที่เติมลงไปในอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีปริมาณมากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

ทั้งนี้ คนไทยบริโภคน้ำตาลเฉลี่ยคนละ 104 กรัมต่อวัน หรือประมาณ 26 ช้อนชา สูงกว่าที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำเกือบ 3 เท่าตัว

กรมอนามัย ได้ร่วมมือกับเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแผนงานคนไทยไร้พุง จะดำเนินงานตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกและสมาคมเบาหวานโลก ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และหามาตรการลดการบริโภคน้ำตาลของคนไทย รวมทั้งนำเสนอผลงานวิชาการที่น่าสนใจ อาทิ การสำรวจปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม การขับเคลื่อนมาตรการในการกำหนดขนาดบรรจุน้ำตาลที่เหมาะสม และการสร้างทัศนคติเชิงบวกและแรงจูงใจในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ อย่างต่อเนื่องต่อไป

เรื่องน่าสนใจ