เนื้อหาโดย Dodeden.com

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ความอ้วนเป็นสาเหตุหลักของโรคเบาหวาน รองลงมาก็มีสาเหตุจากพันธุกรรม ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการดําเนินชีวิตเป็นสําคัญ รวมถึงปัจจัยทางด้านอายุ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะอายุที่มากขึ้น ก็หมายถึงสุขภาพที่อ่อนแอลง เป็นไปตามกฎของธรรมชาติอยู่แล้ว ดังนั้นการดูแลตัวเองให้ดี ตั้งแต่ตอนที่ยังมีกําลังแข็งแรงอยู่ จะเป็นการป้องกันและสร้างเกราะคุ้มกันแก่ตัวเองไว้ใช้สํารองเมื่อต้องก้าวย่างเข้าสู่วัยชราได้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนเป็นการสะสมภูมิคุ้มกันแบบระยะยาวเลยก็ว่าได้ 

การศึกษาได้มีการค้นพบว่า คนอ้วนจะมีปริมาณของแบคทีเรียโคโลนี (Colony Bacteria) และแบคทีเรียสแต็ป (Staph Bacteria) ที่มากกว่าคนรูปร่างสมส่วนตามมาตรฐานทั่วไป ซึ่งการศึกษายังบ่งชี้อีกว่า แบคทีเรียโคโลนี อาจเป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงระบบเผาผลาญของร่างกาย (Metabolic) ทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง จนนําไปสู่สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานได้ในที่สุด โดยเชื้อแบคทีเรียนี้ จะอาศัยอยู่แถวบริเวณระบบย่อยอาหาร ซึ่งนั่นหมายถึงอาหาร หรือสิ่งที่เราเลือกทานทั้งหมด จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย และมันจะเติบโตได้ดีในร่างกายที่มีการสะสมของไขมันที่มากพอ

ส่วนแบคทีเรียสแต็ปนั้น จะอาศัย หรือมีชีวิตเจริญเติบโตอยู่บนพื้นผิวหนังตามร่างกายของมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศตามร่างกาย ทําให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพผิวหนัง เช่น ความหมองคล้ำ การสะสมตัวของสิ่งสกปรกที่มากกว่าปกติ เป็นต้น ซึ่งเชื้อแบคทีเรียทั้งสองนี้ มีความสัมพันธ์กันตรงที่มีการเจริญเติบโตได้ด้วยปริมาณไขมันที่มากขึ้นในร่างกาย หากทานอาหารที่เป็นไขมันจํานวนมาก ก็ยิ่งทําให้เชื้อเหล่านี้มีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

วิธีแก้ปัญหาคือ การเลือกทานอาหารที่มีกากใยสูง รวมถึงการเลือกทานอาหารอย่างหลากหลาย ไม่จําเจซ้ำซาก เพื่อให้ร่างกายได้มีการดูดซับและได้รับคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน นอกจาก นี้ยังมีการระบุถึงขนมอร่อยน่าอ้วนอย่างโกโก้อีกว่า เป็นขนมที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เป็นจํานวนมาก และยังเป็นสารช่วยต่อต้านอินซูลินหรือน้ำตาล อีกทั้งยังช่วยลดการอักเสบได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

เรื่องน่าสนใจ