เที่ยวปราสาทเมืองสิงห์ ศิลปะขอมแห่งเดียว ที่กาญจนบุรี ซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบขอม ที่แทบจะไม่ได้เห็นกันเลยในแถบภาคตะวันตก และก็มีอยู่ที่กาญจนบุรี ที่นี่ที่เดียวค่ะ

เที่ยวปราสาทเมืองสิงห์
ภาพจาก Phachara Phuvanart

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแควน้อย ภายในอุทยานมีศิลปกรรมที่สำคัญมากมาย เช่น พระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และ นางปรัชญาปารมิตา เป็นอุทยานที่มีกลิ่นอายของศิลปะขอม สร้างโดยช่างพื้นบ้าน เพื่อเป็นอโรคยาศาล (หรือโรงพยาบาล) ซึ่งปรากฏหลักฐานมีรูปเคารพพระโพธิสัตย์อวโลติเกศวร (เทพแห่งการรักษาโรค) อยู่ด้วย

 

เที่ยวปราสาทเมืองสิงห์

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมโบราณสถานของที่นี่ เพียง 50 บาทเท่านั้น

 

เที่ยวปราสาทเมืองสิงห์

เมื่อเดินเข้ามาภายใน จะพบกับความใหญ่โต และมนต์ขลัง
ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคน สู่โบราณสถานแห่งนี้

ซึ่งที่นี่ก็จะมี QR Code เอาไว้ให้นักท่องเที่ยว เพื่อแนะนำประวัติศาสตร์
ทั้งภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน

 

เที่ยวปราสาทเมืองสิงห์

โบราณสถานหมายเลข 1
ตั้งอยู่บริเวณใจกลางกลุ่มโบราณสถาน มีปรางค์ประธาน ระเบียงคด
โคปุระ บรรณศาลา และกำแพงแก้ว

 

เที่ยวปราสาทเมืองสิงห์

อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี
เป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราวพุทธศตวรรษที่ 18

เป็นงานศิลปะแบบขอม – บายน จากประเทศกัมพูชา

 

เที่ยวปราสาทเมืองสิงห์

พระปรัชญาปารมิตา
ถือกันว่า พระองค์ทรงเป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทั้งปวง
แต่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่า พระองค์เป็นศักติ (ชายา) ของพระอวโลกิเตศวร
ซึ่งรูปเคารพของพระนางส่วนใหญ่ที่พบในอารยธรรมเขมร มีอยู่ด้วยกันสองรูปแบบ
คือ 1 เศียร 2 กร และ 11 เศียร 22 กร ซึ่งพระนามของพระองค์ ที่ปรากฏพบ
ก็ยังมีพระนางปรัชญเทวี และพระนางทิวยเทวี (ทิพย์เทวี)

 

เที่ยวปราสาทเมืองสิงห์

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ภายในอุทยาน มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ขุดค้นพบอีกมากมายค่ะ ทั้งศีรษะพระศิวะ แม่พิมพ์พระพุทธรูป ภาชนะดินเผา และอื่นๆ อีกมากมาย (ซึ่งเป็นรูปจำลอง) เพราะกรมศิลปากร ได้นำไปเก็บรักษา อยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครค่ะ ใครที่อยากลองมาเดินศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยขอม ในบรรยากาศสบายๆ เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ อย่าลืมมาเดินเที่ยวที่นี่กันนะคะ

 

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
ที่อยู่ : 
ตำบลสิงห์ อำเภอ ไทรโยค กาญจนบุรี

Google Maps  

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

 

เรื่องน่าสนใจ