ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

มีข่าวดีแก่คอ ยาที่ยังหนุ่มยังแน่นว่า หากสามารถตัดใจเลิกบุหรี่เสียได้ ก่อนที่อายุจะถึง 40 ปีจะยิ่งดี เพราะว่าจะได้บุญช่วยให้ชีวิตยืนยาวต่อไปได้เท่ากับผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่มาเลย เพราะบัดนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า บุหรี่จะกินอายุของบุคคลให้สั้นลงได้ไม่ต่ำกว่า 10 ปี

EyWwB5WU57MYnKOuXodiiUgEcphixdMKy0gdGxe6sfxT2Tj9qDYjEE

นักวิจัยของศูนย์วิจัยสุขภาพทั่วโลก ของโรงพยาบาลเซนต์ไมเคิล ที่อเมริกา เป็นผู้ริเริ่มการศึกษาครั้งนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก

หัวหน้านักวิจัยชี้แจงว่า มันไม่ได้หมายความว่า คอยาจะต้องสูบบุหรี่ไปจนถึงอายุ 40 ปีแล้วค่อยเลิก หากแต่ว่าคอยาที่ยังหนุ่มๆเหล่านี้ สามารถเลิกได้ก่อนยิ่งเร็วเท่าไหร่ได้ก็ยิ่งดี เพราะว่าจะได้รับโทษภัยของบุหรี่ น้อยกว่าที่ยังขืนสูบบุหรี่ต่อไปอีก อย่างเช่นว่าผู้ที่เลิกได้ เมื่อมีอายุระหว่าง 35 ถึง 44 ปี จะยังคงมีอายุยืนยาวต่อไปได้นาน 9 ปี และผู้ที่เลิกได้อายุระหว่าง 45 ถึง 54 ปี และ 55 ถึง 64 ปี ยังพอมีโอกาสที่จะมีอายุยืนได้ถึง 4 ปี

เขายังได้พูดถึงผู้หญิงที่สูบบุหรี่ว่า “สตรีที่สูบบุหรี่อย่างผู้ชาย ก็ต้องตายอย่างผู้ชายเหมือนกัน”.

เรื่องน่าสนใจ