ทำศัลยกรรม ปากบาง

ทำศัลยกรรม ปากบาง บางกระจับ

ทำศัลยกรรม ปากบาง บางกระจับ ทำศัลยกรรม ปากบาง ปากกระจับนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาในคนที่มีริมฝีปากหน้าให้บางลงได้รูปมากยิ่งขึ้น หรือคนที่ประสบอุบัติเหตุที่ทำให้ปากผิดรูปก็สามารถทำศัลยกรรมให้ปากกลับมามีรูปที่สวยงามใกล้เคียงเดิม สวยงามขึ้น   ..

ศัลยกรรม ปากบาง โดยหมอ ภูศิษฐ์

ศัลยกรรม ปากบาง โดยหมอ ภูศิษฐ์ ศัลยกรรม ปากบาง โดยหมอ ภูสิษฐ์ สำหรับในปัจจุบัน สำหรับเทรนปากบางและเป็นกระจับได้รูปกำลังมาแรง

หมอภู

นพ.ภูศิษฐ์ จิตติละอองวงศ์ (ภูณิศา คลีนิค)

นพ.ภูศิษฐ์ จิตติละอองวงศ์ ประวัติการศึกษา 1993-1999 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1999-2002 ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไป จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2002-2007 แพทย์ศัลยกรรมและความงามประจำศุนย์เลเซอร์และความ..

in แนะนำแพทย์ / Punisa Clinic / Clinic 1 กันยายน 2012

เรื่องน่าสนใจ