คลินิกศัลยกรรม

กรุงเทพมหานคร, เขตพระนคร

,

กรุงเทพมหานคร, เขตยานนาวา

,