Contact Information

 • Clinic Teeraporn Clinic

 • Address

  เลขที่ 2 ถ.เจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

 • Province

  กรุงเทพมหานคร,

 • Tel

  0-2438-4444, 09-1132-4444, 09-1162-4444

 • Website

  Go to Website

 • Facebook

  Go to Facebook

 • Line

  @teerapornclinic

 • IG

  choladhis_official

นพ. ชลธิศ สินรัชตานันท์ (ธีรพรการแพทย์)

แพทย์ประจำคลินิก


แนะนำแพทย์

สถานที่ทำงาน

สถานพยาบาลธีรพรการแพทย์ เลขที่ 422 ถ.ท่าดินแดง แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.10600

อุดมศึกษา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช
 • กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
 • หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน โสต ศอ สิก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช

การศึกษาชั้นสูง

 • วุฒิบัตร โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา (ปริญญาเอกเทียบเท่า)
 • อนุมัติบัตร อนุสาขา ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า (ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า)
 • International Fellow of American Academy of Otolaryngology & Head Neck Surgery, USA.
 • Fellow of The International College of Surgeons . – Fellow of LASER Surgery, JAPAN

การทำงาน

 • เป็นสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2549 (จังหวัดตาก)
 • รับ ราชการเป็นอาจารย์สอน นักศิกษาปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี (แพทย์ ศาสตร์) ตั้งแต่ ปี 2519-2546 ที่ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล กทม.
 • นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
 • General Secretariat of ASEAN Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery

การทำงานเพื่อสังคม

 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา (พ.ศ. 2547)
 • คณะทำงานด้านความปลอดภัยทางอากาศ ในคณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ.2548)
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการ ศาสนาและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ.2545)
 • อนุกรรมการ จริยธรรมของแพทย์สภาชุดที่ 16 (พ.ศ.2550-2551)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการชายแดนไทย (พ.ศ.2551)
 • เลขาธิการสมาคมสโมสรการบินพลเรือนประเทศไทย(พ.ศ.2546-2548)
 • กรรมการบริการสมาคมสโมสรการบินพลเรือนประเทศไทย (พ.ศ.2550-2551)
 • ประธานจัดงาน 100 ปีการบินโลก 2546 และ2547
 • ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมกีฬาการบิน
 • กรรมการบริหารสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค (พ.ศ.2550-2551)
 • ที่ปรึกษาอาวุโสสมาคมสโมสรการบินพลเรือนเชียงใหม่ (พ.ศ. 2550-2551)

ผลงานด้านวิชาการ 

 • เป็น ผู้ค้นคิดนวัตกรรมการทำตา 2 ชั้น โดย ใช้เทคนิค Lock 3 จุด หรือ การดูดไขมัน ที่เรียกว่า shot incision ผลที่ได้ทำให้ลดการเกิดรอยแผลเป็นที่ดวงตา
 • เป็นผู้ค้นคิด นวัตกรรมการ นำเอา Fat stem cell มาใช้ทั้งในการตกแต่งเสริมจมูก และ การรักษาในกรณีที่จมูกทะลุจากการใช้ ซิลิโคน
 • เป็น ผู้ค้นคิดวิธีการดึงหน้าให้เหมาะกับโครงหน้าชาวเอเชียโดยเฉพาะ เรียกเทคนิคนี้ว่า Double loop Technic ซึ่งนำไปสู่การทำ Face lock ได้สำเร็จ ทำได้ทั้งผู้ที่มีใบหน้าเริ่มหย่อยคล้อยและผู้ที่มีใบหน้าที่หย่อยคล้อยมาก
 • เป็นผู้ค้นคิดการนำเอา Fat stem cell มาใช้ร่วมกับ ซิลิโคนแท่งในการเสริมจมูก เรียกเทคนิคนี้ว่า Golden doll technic
 • เป็น ผู้แต่งตำราการทำตา 2 ชั้น ในชื่อ My way & Less is more เพื่อให้แพทย์รุ่นใหม่นำไปใช้บริการให้แก่ประชาชน และนำมาจำหน่ายให้แพทย์ทั่วโลก
 • เป็นผู้แต่ตำรา Masterclass Rhino plastic สำหรับแพทย์ทั่วไปและนักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาและนำไปใช้กับประชาชนได้อย่างปลอดภัย
 • เป็นผู้นำการใช้ไขมันจากตัวเองมารักษาคนไข้ที่ฉีด ซิลิโคน เหลว (Liquid silicone) จากหมอเถื่อน

ความรู้ความสามารถอื่น ๆ

 • นักบินส่วนบุคคล (Private Pilot License),(I C A O) – นักบินพานิชตรี (Commereial Pilot License),( I C A O)
 • ครูการบิน (Instructor Pilot License),( I C A O)
 • นักบินเฮลิคอปเตอร์ (Helicoptor P P L),( I C A O )
 • นักบินพานิชตรีเฮลิคอปเตอร์ ( Helicoptor C P L ),(I C A O )
 • ประกาศนียบัตรนักบินผาดแผง ( Australia )

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) – ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

ติดต่อ – โทรศัพท์ (02) 4371525

โทรสาร (02) 4374979

Fackbook : https://www.facebook.com/Teerapornclinic.official

ประวัติการศึกษา

 •   วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 •   แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 •   กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช
 •   กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
 •   หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน โสต ศอ สิก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช
 •   วุฒิบัตร โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา (ปริญญาเอกเทียบเท่า)
 •   อนุมัติบัตร อนุสาขา ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า (ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า)
 •   International Fellow of American Academy of Otolaryngology & Head Neck Surgery, USA.
 •   Fellow of The International College of Surgeons . – Fellow of LASER Surgery, JAPAN

ประวัติการทำงาน

 •   เป็นสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2549 (จังหวัดตาก)
 •   รับราชการเป็นอาจารย์สอน นักศิกษาปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี (แพทย์ ศาสตร์) ตั้งแต่ ปี 2519-2546 ที่ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล กทม.
 •   นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย
 •   กรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
 •   General Secretariat of ASEAN Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery

เกียรติประวัติ

 •   ริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) – ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 •   ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 •   เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

รีวิวผลงาน

สถานที่ทำงาน

 • Clinic Teeraporn Clinic

 • Address

  เลขที่ 2 ถ.เจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

 • Province

  กรุงเทพมหานคร,

 • Tel

  0-2438-4444, 09-1132-4444, 09-1162-4444

 • Website

  Go to Website

 • Facebook

  Go to Facebook

 • Line @teerapornclinic

 • IG choladhis_official