Contact Information

 • Clinic GRANDMASTER CLINIC

 • Address

  101/1-3 หมู่บ้านซื่อตรง เชิงสะพานพระนั่งเกล้า สถานีรถไฟฟ้าท่าอิฐ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000

 • Province

  นนทบุรี,

 • Tel

  082-473-8000 , 095-957-7068

 • Email

  [email protected]

 • Website

  Go to Website

 • Facebook

  Go to Facebook

 • Line

  Grandmasterclinic

 • IG

  GrandMasterClinic

นพ. อดุลย์ชัย ธรรมาแสงเสริฐ (หมอเกมส์)

แพทย์เจ้าของGrand Master Clinic


แนะนำแพทย์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง ด้วยประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่ง และด้านเสริมสวย กว่า 10 ปี ผู้ก่อตั้ง “ GRANDMASTER CLINIC ” เป็นแพทย์ผู้ยึดมั่นในความสวยงาม แบบธรรมชาติ และคำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้เป็นหลัก

ได้รับการรับรองจากทางสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมาตรฐาน จนผ่านการสอบ และได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญทางด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง จากแพทยสภา (ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้นเพียง 317 คน)

ประวัติการศึกษา

 •   ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล
 •   ศัลยกรรมทั่วไป และ ศัลยกรรมตกแต่ง วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
 •   ศึกษาและดูงาน ทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง กับโรงพยาบาล และคลินิกชั้นนำในประเทศเกาหลี หลายแห่ง อาทิเช่น Seoul Catholic University , Ye Hospital , Top Clinic , JW Plastic Surgery Center

ประวัติการทำงาน

 • 2549-2551   ศัลยแพทย์ตกแต่งประจำแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
 • 2549-2553   อาจารย์แพทย์ ( พิเศษ ) สาขาศัลยกรรมตกแต่ง รพ. พระมงกุฎเกล้า
 • 2557- ปัจจุบัน   ศัลยแพทย์ตกแต่งที่ปรึกษาแผนกศูนย์ความงาม โรงพยาบาล พญาไท 2
 • ปัจจุบัน   เป็นผู้ก่อตั้ง GRANDMASTER Clinic : Facial & Dental Aesthetic Center
 • 2559-2561   กรรมการบริหาร สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

เกียรติประวัติ

 •   ได้รับเชิญ ไปเป็นวิทยากรพูด เรื่อง การทำตาสองชั้นด้วยวิธี Scarless Technique ที่ประเทศสิงคโปร์ ปี 2013
 •   ด้รับเชิญไปนำเสนอ ผลงานวิชาการเกี่ยวกับข้อแตกต่างทาง technique ของการผ่าตัดทำตา 2 ชั้นใน ปี 2014
 •   ได้รับเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ ในหัวข้อ การทำผ่าตัดทำตาสองชั้น แบบ Scarless Technique ในคนไข้กว่า 800 เคส

รีวิวผลงาน

สถานที่ทำงาน

 • Clinic GRANDMASTER CLINIC

 • Address

  101/1-3 หมู่บ้านซื่อตรง เชิงสะพานพระนั่งเกล้า สถานีรถไฟฟ้าท่าอิฐ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000

 • Province

  นนทบุรี,

 • Tel

  082-473-8000 , 095-957-7068

 • Email

  [email protected]

 • Website

  Go to Website

 • Facebook

  Go to Facebook

 • Line Grandmasterclinic

 • IG GrandMasterClinic