แพทย์ไทยเผย “กระชาย” ป้องกันฟันผุได้ ให้ผลเทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบัน

นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย..

เรื่องน่าสนใจ