Tetsu ร้านอาหารญี่ปุ่น

Tetsu ร้านอาหารญี่ปุ่น และยากินิคุสุดอร่อย สไตล์ Contemporary ใครที่ชอบทานปิ้งย่างต้องมาลองสักครั้ง!

Tetsu ร้านอาหารญี่ปุ่น และยากินิคุสุดอร่อย สไตล์ Contemporary ใครที่ชอบทานปิ้งย่างต้องมาลองสักครั้ง!

in ไลฟ์สไตล์ / กินเที่ยว 19 มิถุนายน 2019

เรื่องน่าสนใจ