พ่อแม่เกือบจำไม่ได้ ตัดสินใจทำศัลยกรรม 4 อย่าง ภายในวันเดียว ชีวิตเปลี่ยนไปเลย!!!

จากเด็กที่ไม่เคยอยู่ในสายตาใคร…. ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อให้เป็นคนใหม่ ตามอ่านรีวิวของคนอื่นมาเยอะ …กว่าจะตัดสินใจทำก็นานอยู่จนตอนนี้ทำเสร็จแล้วเรียบร้อย ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์การทำศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตของตัวเองบ้าง ..

เดอมาสเตอร์ คลินิก (Dermaster Clinic)

ปรัชญาของเดอมาสเตอร์ ที่ เดอมาสเตอร์ เรามีความเชื่อว่าศาสตร์แห่งศัลยกรรมเสริมความงามนอกจากต้องพึ่งทักษะทางด้านศิลปะแล้วความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดอีกปัจจัยหนึ่งควบคู่กันอย่ามองว่าศัลยกรรมเสริมความงามเป็นเพียงผลงาน ศิ..

เรื่องน่าสนใจ